100. urodziny prof. Stanisławy Bartosiewicz

GN, na podstawie inf UE | Utworzono: 08.05.2020, 05:44 | Zmodyfikowano: 08.05.2020, 06:44
A|A|A

fot. mat. prasowe

Pani Profesor Stanisława Bartosiewicz jest wielką uczoną, autorką cennych publikacji naukowych w zakresie ekonomii, ekonometrii i statystyki, wybitnym nauczycielem akademickim, wychowawczynią licznych pokoleń studentów, promotorką wielu prac doktorskich, współtwórczynią wrocławskiej szkoły ekonometrii oraz szkoły dydaktyki ekonometrii. Do dzisiejszego dnia aktywnie zajmuje się współczesnymi problemami społeczno-ekonomicznymi. Pani Profesor po przejściu na emeryturę nieprzerwanie pracuje naukowo, o czym świadczą jej publikacje z ostatnich lat, które wskazują na żywe zainteresowanie nie tylko aktualnym stanem metod badawczych z zakresu analiz ilościowych ale także na podejmowanie aktualnych problemów rozwoju gospodarczego oraz ogromną wrażliwość społeczną.

Profesor Stanisława Maria Helena Bartosiewicz urodziła się sto lat temu - w 1920 roku w Brzeżanach, na wschód od Lwowa. Studia, które rozpoczęła w 1938 roku w Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie - przerwała wojna. Powojenna zmiana granic zmusiła ją do opuszczenia Lwowa i przyjazdu do zniszczonego Wrocławia, gdzie organizowano polskie wyższe uczelnie, bazując na kadrze pochodzącej ze Lwowa. Jak napisał prof. dr hab. Józef Pociecha z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, główną, unikalną zasługą Pani Profesor było przeniesienie ducha, etosu pracy, wrażliwości społecznej oraz lwowskiej fantazji na Ziemie Zachodnie oraz jej wielki wkład w budowę podstaw kadrowych i naukowych swojej Uczelni, która po 70 latach istnienia jest prestiżowym Uniwersytetem Ekonomicznym w Polsce.

Dorobek naukowy Pani Profesor Bartosiewicz jest imponujący. Obejmuje współautorstwo czterech podręczników, jedenaście skryptów, zbiory zadań i niezliczone artykuły, na których wychowały się pokolenia polskich ekonometryków. Pod Jej wpływem, wielu uczniów wybrało z powodzeniem karierę naukową. Są oni dzisiaj obecni wśród nas, zawsze podkreślają swój szacunek dla ich Mistrza i Nauczyciela, wdzięczni za najcenniejszy dla adeptów nauki dary, jakimi są: wykształcenie, umiejętności zadawania pytań i rozbudzenie ciekawości badawczej.

Z okazji tak pięknego jubileuszu - w imieniu Władz, Senatu i całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu życzenia kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu składał Rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta. Również Radio RAM przyłącza się do tych życzeń.

REKLAMA

To może Cię zainteresować