Wszystkich Świętych: Dojazd na cmentarze

Radio RAM | Utworzono: 01.11.2016, 08:09
A|A|A

We Wrocławiu zmiany organizacji ruchu obejmują dziś rejony następujących cmentarzy:

 • Osobowickiego,
 • Grabiszyńskiego,
 • Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida,
 • Św. Rodziny przy ul. Smętnej,
 • Św. Ducha przy ul. Bardzkiej,
 • przy ul. Złocieniowej,
 • przy ul. Jerzmanowskiej,
 • przy ul. Trzmielowickiej,
 • przy ul. Zabrodzkiej,
 • przy ul. Gorlickiej,
 • przy ul. Działkowej,
 • przy ul. Kiełczowskiej

CMENTARZ OSOBOWICKI

(fot. Wikipedia)

W rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym. 

W dniu 1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI następujące ulice:

 • Osobowicką - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,
 • Bezpieczną,
 • Łużycką,
 • Jugosłowiańską oraz przyległe ulice osiedla Różanka,
 • Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjazd Miasta.

Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką. 1 listopada 2016 r. na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej ( kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.

W dniu 1 listopada 2016 na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu. Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej.

Parking w dniu 1 listopada w godz. 6.00 - 20.00 i – parking bezpłatny.

Dojazd do parkingu odbywać się będzie następującymi ulicami:

 • Z KIERUNKU PÓŁNOCNEGO – Poznań, Leszno:

- ul. Żmigrodzką, 
- ul. Obwodnicą Śródmiejską 
- ul. Obornicką

 • Z KIERUNKU POŁUDNIOWEGO – Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:

- m. Uniwersyteckim,
- ul. Drobnera,
- ul. Łokietka,
- ul. Trzebnicką,
- m. Trzebnickim,
- ul. Żmigrodzką,
- ul. Broniewskiego,
- ul. Obornicką

 • Z KIERUNKU ZACHODNIEGO – Zielona Góra, Lubin:

- ul. Kosmonautów,
- ul. Lotnicza,
- Obwodnicą Śródmiejską,
- m. Milenijnym,
- ul. Obornicką

 • Z KIERUNKU WSCHODNIEGO – Opole, Oława:

- m. Uniwersyteckim 
- ul.Drobnera,
- ul.Trzebnicką,
- ul.Ołbińską,
- m. Trzebnickim,
- ul.Żmigrodzką,
- ul.Broniewskiego,
- ul.Obornicką.

Tegoroczną nowością jest uruchomienie prywatnej komunikacji meleksami, która będzie kursować wzdłuż ogrodzenia cmentarza na odcinku od parkingu przy ulicy Osobowickiej do trzeciego wejścia. Cena przejazdu wynosi 4 zł.

CMENTARZ GRABISZYŃSKI

1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej. Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej. Przystanek końcowy ( pętla ) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza. 

Parkingi dla komunikacji indywidualnej zorganizowano przy:

 • ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny,
 • ulicy Ostrowskiego – parking na terenie TWINS – płatny 4 zł za wjazd
 • ulicy Ostrowskiego – parking na terenie Wabco – bezpłatny,

CMENTARZ ŚW. DUCHA - UL.BARDZKA

(fot. wroclaw.pl)

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2. Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony w dniu 1 listopada 2016 r. jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

CMENTARZ KIEŁCZOWSKI

W dniach 30 października i 1 listopada 2016 r. wprowadza się jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL.SMĘTNA

1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego ulice :

- Smętną,
- Narcyzy Żmichowskiej,
- Emilii Plater, 
- Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,
- Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

CMENTARZ ŚW.WAWRZYŃCA – UL.BUJWIDA

1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice:

- Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,
- Sopocką,
- Liskego,
- Czerwonego Krzyża.

CMENTARZ PRZY UL.ZŁOCIENIOWEJ

1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

INNE CMENTARZE

Przy ulicy:
- JERZMANOWSKIEJ,
- TRZMIELOWICKIEJ,
- ZABRODZKIEJ,
- GORLICKIEJ,
- DZIAŁKOWEJ,
- KIEŁCZOWSKIEJ.

Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

REKLAMA

To może Cię zainteresować