Spotkanie z żywą książką przy Sobotniej Kawie [PODCAST]

Anna Fluder | Utworzono: 24.01.2022, 20:30 | Zmodyfikowano: 24.01.2022, 20:30
A|A|A

fot.Anna Pomichowska. Żywa Biblioteka w Domu na wodzie, 2019

Rolę Żywych Książek odgrywają grupy i osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją czy wykluczeniem. Pochodzą z różnorodnych środowisk, mają zróżnicowany status społeczny, wyznanie, odcień koloru skóry, orientację seksualną, status materialny, wykształcenie, sprawność, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich jednak wspólny cel – promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności na podstawie własnych doświadczeń. Żywa Biblioteka na pierwsze spotkania zaprosiła do Mediateki 15 lat temu. Inicjatorka tego projektu Dora Mołodyńska-Küntzel przy Sobotniej Kawie wspominała początki i swoje zafascynowanie projektem, który narodził się w Danii.

Więcej o projekcie na stronie: https://www.facebook.com/ZywaBiblioteka

 

 

 

 

REKLAMA

To może Cię zainteresować