Nieregularne Środowisko – powstało, by promować wrocławską poezję [PODCAST]

Łukasz Lorenc | Utworzono: 27.06.2020, 13:22 | Zmodyfikowano: 27.06.2020, 13:22
A|A|A

Kamil Kawalec, źródło: opt-art.net

Kamil Kawalec, poeta, jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie tworzy projekt stypendialny pt. Nieregularne Środowisko promujące młodych poetów i poetki z Wrocławia. Ideą jest animacja młodego wrocławskiego środowiska poetyckiego.

Nieregularne Środowisko docelowo obejmuje organizację spotkań i dyskusji środowiskowych, na których młodzi poeci będą mieli szansę na upowszechnianie swojej twórczości oraz rejestrację audiowizualną spotkań jako materiału badawczego do wykorzystania w przyszłości. Przedsięwzięcie jest kontynuacją badań środowiska poetyckiego prowadzonych w latach 2018-19. Kamil, współpracując z młodymi poetami i poetkami przygląda się pojęciu „wrocławskości” w kontekście poezji współczesnej.


Młody poeta obok form wierszowych, kocha muzykę. To współ­twór­ca gru­py ŻÓŁ­Ć, two­rzą­cej na prze­cię­ciu elek­tro­nicz­nej mu­zy­ki im­pro­wi­zo­wa­nej i po­ezji. 

W audycji Sobotnia Kawa w Radiu RAM porozmawialiśmy o partycypacji w lokalnym kultury, poezji wywrotowej, badaniach i dokumentacji związanych z projektem Nieregularne Środowisko:

 

REKLAMA

To może Cię zainteresować