Rekrutacja na Politechnikę Wrocławską rozpoczęta

Bartosz Tomczak | Utworzono: 15.05.2017, 18:56
A|A|A

fot. Wikipedia

Nowe Kierunki:

  • Cyberbezpieczeństwo (Wydział Elektroniki) to kierunek gwarantujący wyksztalcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych. Studenci uzyskują wszechstronne wykształcenie w dyscyplinach informatyka i telekomunikacja, w aspektach technicznych oraz prawnych i organizacyjnych, z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów operacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych. Więcej tutaj.
  • Inżynieria Biomedyczna (Wydział Mechaniczny) to kierunek łączący wiedzę z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Jego istotą jest wykorzystanie wiedzy inżynierskiej opartej na prawach fizyki i metodach matematyki do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania i eksploatacji sztucznych narządów i implantów, egzoszkieletów oraz robotów i manipulatorów medycznych. Więcej tutaj.

  • Matematyka i Statystyka (Wydział Matematyki) to kierunek gwarantujący wykształcenie matematyczne i statystyczne z naciskiem na takie przedmioty jak np. rachunek prawdopodobieństwa, statystyka i procesy stochastyczne. Wykształcenie to umożliwia znalezienie pracy przy analizie danych, kontroli jakości, badaniu profilu klienta w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, firmach informatycznych, konsultingowych, w przemyśle energetycznym czy motoryzacyjnym. Więcej tutaj.

  • Budowa Maszyn i Pojazdów (Wydział Techniczno-Przyrodniczy) to kierunek, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy regionu dolnośląskiego. Student podczas całego cyklu kształcenia ma kontakt z wybranym przedsiębiorcą, u którego odbywa praktyki, ponad połowa zajęć ma charakter praktyczny, a nauczanie prowadzą specjaliści mający również doświadczenie zdobyte poza uczelnią. Więcej tutaj.
REKLAMA