Wszystko o bezpieczeństwie podczas Wszystkich Świętych

Radio RAM | Utworzono: 23.10.2014, 22:08
A|A|A

Przed nami 1 listopada i czas, kiedy wybieramy się™ w dalsze podróże. Zaję™ci jesteś›my przygotowaniami do wyjazdu, skupiamy swoją… uwagę™ na sprawach rodzinnych. Dla wł‚asnego dobra pamię™tajmy o podstawowych zasadach bezpieczeń„stwa, którymi powinniś›my się™ kierować. Oto kilka porad udzielonych przez Gościa Dnia - Łukasza Dutkowiaka z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Żeby nie stać‡ się™ ofiarą… zł‚odzieja.
- nie zostawiaj samochodu w miejscach  nieoś›wietlonych, rzadko
uczę™szczanych;
- parkuj samochód na parkingach strzeżonych, dozorowanych;
- przed opuszczeniem samochodu sprawdź, czy nie pozostawiłeś› w nim w
widocznym miejscu torebki, bagażu, portfela, telefonu komórkowego czy
dokumentów;
- sprawdź zabezpieczenie pojazdu - czy został‚ zamknię™ty, czy szyby
zostały domknię™te i nie są… uchylone. Jeżeli posiadasz alarm - włą…cz go.

  Jak się™ zabezpieczyć‡ przed kradzieżą… kieszonkowca?
- nie noś› przy sobie wię™kszej ilości gotówki;
- jeżeli musisz mieć‡ przy sobie więcej pienię™dzy, to nie trzymaj ich w jednej kieszeni lub portfelu. Porozkł‚adaj je w kilku  miejscach np. w wewnętrznych zamykanych kieszeniach;
- nie noś› przy kartach bankomatowych numerów PIN;
- zwracaj uwagę™ na tzw. sztuczny tł‚ok, unikaj go przy wsiadaniu do ś›rodków komunikacji miejskiej.

Jeżeli masz torebkę™ przy sobie, to trzymaj ją… blisko ciał‚a i w zasię™gu wzroku;
* nie zabieraj ze sobą… rzeczy niepotrzebnych.
* nie zostawiaj torebki, saszetki na ł‚awce, przy nagrobku, nawet na krótką… chwilę™;
* jeś›li nie ma takiej koniecznoś›ci, nie pokazuj, że masz telefon komórkowy;

Na cmentarzu zdarzają się™ sytuacje, kiedy stracimy z oczu wł‚asne dziecko. Zanim dostarczysz pracy policjantom:
* trzymaj dziecko za rękę™ i nie pozwalaj, by zanadto się™ oddalił‚o, gdyż w tł‚umie może się™ bardzo ł‚atwo zgubić‡;
* włóż dziecku do kieszeni kartkę™ z numerem telefonu do siebie, z danymi umożliwiają…cymi szybkie odszukanie rodziców.

Jak przygotować‡ się™ do dalekiej podróży?
* nie jedź "na pamięć‡", na wię™kszoś›ci skrzyżowań„ w pobliżu cmentarza zostanie zmieniona organizacja ruchu - stosuj się do poleceń„ policjanta kierują…cego ruchem;
* przygotuj się™ do podróży, sprawdź stan techniczny samochodu, niezbędne dokumenty i wyposażenie;
* jeś›li to możliwe, wybierz trasę™ mniej uczę™szczaną…, by uniknąć‡ korków;
* zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu;
* dostosuj prędkość‡ do warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu na drodze;

Kilka porad dla poszukują…cych miejsc parkingowych przed nekropoliami:

* nie parkuj w miejscach niedozwolonych, nie tamuj ruchu.

Śšwię™to Zmarł‚ych jest to czas wzmożonych kontroli prowadzonych przez policję -  zarówno na drogach, jak i w naszym mieś›cie. Można spodziewać‡ się™ kontroli prędkoś›ci oraz stanu trzeźwoś›ci kierowców. Apelujemy do wszystkich kierowców, aby pod żadnym pozorem nie wsiadali za kierownicę™ bę™dą…c pod wpł‚ywem alkoholu, a do pasażerów, by nie pozwolili, by wiózł‚ ich nietrzeźwy kierują…cy!

REKLAMA

To może Cię zainteresować