Wszystkich Świętych: Jak dojechać na wrocławskie cmentarze [MAPY]

materiały prasowe | Utworzono: 24.10.2017, 15:48 | Zmodyfikowano: 24.10.2017, 15:48
A|A|A

fot. Andrzej Owczarek

W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego, celem stworzenia optymalnych warunków dojazdu, parkowania i ruchu pieszego a także zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej - dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe.Przypominamy także, że osoby które posiadają bilet okresowy URBANCARD lub czasowy 24, 48, 72, 168 godzinne (papierowy lub na telefonie) można podróżować bez dodatkowych opłat wszystkimi pociągami Regio spółki Przewozy Regionalne i pociągami osobowymi spółki Koleje Dolnośląskie na terenie Wrocławia. W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje.

CMENTARZ OSOBOWICKI

 

 

W rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym. 

W dniu 1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI następujące ulice:

Osobowicką - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,
Bezpieczną,
Łużycką,
Jugosłowiańską oraz przyległe ulice osiedla Różanka,
Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjazd Miasta.

Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką. 1 listopada 2017 r. na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.

W dniu 1 listopada 2017 na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu. Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej.

Dojazd do parkingu odbywać się będzie następującymi ulicami:

Z KIERUNKU PÓŁNOCNEGO – Poznań, Leszno:
- ul. Żmigrodzką, 
- ul. Obwodnicą Śródmiejską 
- ul. Obornicką

Z KIERUNKU POŁUDNIOWEGO – Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:
- m. Uniwersyteckim,
- ul. Drobnera,
- ul. Łokietka,
- ul. Trzebnicką,
- m. Trzebnickim,
- ul. Żmigrodzką,
- ul. Broniewskiego,
- ul. Obornicką

Z KIERUNKU ZACHODNIEGO – Zielona Góra, Lubin:
- ul. Kosmonautów,
- ul. Lotnicza,
- Obwodnicą Śródmiejską,
- m. Milenijnym,
- ul. Obornicką

Z KIERUNKU WSCHODNIEGO – Opole, Oława:
- m. Uniwersyteckim 
- ul.Drobnera,
- ul.Trzebnicką,
- ul.Ołbińską,
- m. Trzebnickim,
- ul.Żmigrodzką,
- ul.Broniewskiego,
- ul.Obornicką.

Wzorem poprzedniego roku będzie działać prywatna komunikacja meleksami, która będzie kursować wzdłuż ogrodzenia cmentarza na odcinku od parkingu przy ulicy Osobowickiej do trzeciego wejścia.

CMENTARZ GRABISZYŃSKI

 

 

1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej. Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej. Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza. 

Parkingi dla komunikacji indywidualnej zorganizowano przy:

ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny,
ulicy Ostrowskiego – parking na terenie TWINS
ulicy Ostrowskiego – parking na terenie Wabco

CMENTARZ ŚW. DUCHA - UL.BARDZKA

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2. Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony w dniu 1 listopada 2017 r. jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

 

CMENTARZ KIEŁCZOWSKI

W dniach 30 października i 1 listopada 2017 r. wprowadza się jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL. SMĘTNA

1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego ulice :

- Smętną,
- Narcyzy Żmichowskiej,
- Emilii Plater, 
- Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,
- Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

CMENTARZ ŚW.WAWRZYŃCA – UL. BUJWIDA

1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice:

- Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,
- Sopocką,
- Liskego,
- Czerwonego Krzyża.

CMENTARZ PRZY UL. ZŁOCIENIOWEJ

1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

INNE CMENTARZE

Przy ulicy:
- JERZMANOWSKIEJ,
- TRZMIELOWICKIEJ,
- ZABRODZKIEJ,
- GORLICKIEJ,
- DZIAŁKOWEJ,
- KIEŁCZOWSKIEJ.

Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

REKLAMA

To może Cię zainteresować