IV Festiwal małych Prapremier [PODCAST]

Agnieszka Żulewska, BT | Utworzono: 09.09.2019, 17:02 | Zmodyfikowano: 09.09.2019, 17:03
A|A|A

fot. materiały prasowe

Głównym założeniem Festiwalu jest otwarcie się na młodego widza oraz integracja z nim poprzez prezentację najciekawszych spektakli ostatnich sezonów, uczestnictwo w zainscenizowanych czytaniach współczesnej dramaturgii oraz warsztatach teatralnych prowadzonych przez wykwalifikowanych pedagogów teatru oraz dramaturgów – mówi Marlena Jasińska-Denst, koordynator merytoryczny Festiwalu – Ważnym elementem będą pospektaklowe dyskusje panelowe z udziałem twórców i publiczności, które mają w znaczny sposób przyczynić się do integracji środowiska teatralnego z widzami, pobudzać do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz innowacyjnych rozwiązań inscenizacyjnych.

Podczas Festiwalu zostanie zaprezentowanych 7 spektakli konkursowych teatrów z Wrocławia, Katowic, Kielc, Zabrza, Lublina oraz Olsztyna. Dodatkowo zobaczymy przedstawienia w wykonaniu studentów Akademii Teatralnej w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku) oraz Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie (Wydział Lalkarski we Wrocławiu). Nie zabraknie warsztatów teatralnych oraz performatywnych czytań współczesnej dramaturgii.

Spektakle konkursowe oceniać będzie jury profesjonalne w składzie: Jacek Sieradzki, Marzenna Wiśniewska, Mateusz Mirowski oraz jury dziecięce, składające się z uczniów PSP nr 28 w Wałbrzychu. Wśród fundatorów nagród znaleźli się: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Prezydent Wałbrzycha oraz Fundacja Edukacji Europejskiej.

Wydarzeniami towarzyszącymi Festiwalowi będą muzyczny spektakl Białostockiego Teatru Lalek i Kooperacji Flug, wystawa fotografii autorstwa Bartka Warzechy oraz spotkanie dotyczące nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Na inaugurację IV edycji Festiwalu organizatorzy przygotowują prapremierowy spektakl „Podwórko zaginionych zabawek” w reż. Roksany Miner, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych. Partnerem IV FmP jest Stowarzyszenie „TE-ART” w Wałbrzychu, które realizuje zadanie pn. Wydarzenia artystyczne i edukacyjne aktywizujące wałbrzyską społeczność, towarzyszące ogólnopolskiemu Festiwalowi małych Prapremier – 2019, dofinansowane ze środków Gminy Wałbrzych. Patronat honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.BIURO FESTIWALOWE:
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
ul. J. Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 73 40, 533 300 423
e-mail: maleprapremiery@teatrlalek.walbrzych.pl
PROGRAM IV Festiwalu małych Prapremier
15-20 września 2019

15.09.2019 (niedziela)

11:00-13:30 SIECIOWANIE/LINK-IN/PAJĘCZYNA_ warsztaty dla dzieci 6-8 lat Jakub
Drzastwa [PWSK] | wstęp wolny *
18:00 Inauguracja IV Festiwalu małych Prapremier [DS TLiA]
PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK_ prapremiera TLiA w W-chu spektakl pozakonkursowy [DS TLiA]

16.09.2019 (poniedziałek)

9:00-10:10 MORZE CICHE Teatr Nowy w Zabrzu spektakl konkursowy | wiek 8+ [SK TDSZ] | wstęp wolny *
11:00 PIERWSZA GENERALNA otwarcie wystawy Bartka Warzechy [Galeria BpA] | wstęp wolny *
16:00-18:00 W TO MI GRAJ! | vol. 1 | warsztaty dramaturgiczno-animacyjne dla młodzieży 13+  Malina Prześluga i Kamil Król [MS TLiA] | wstęp wolny *
17:00-18:00 PUSZCZAŃSKIE OPOWIEŚCI Białostocki Teatr Lalek i Kooperacja Flug koncert | wiek 13+ [DS TLiA] wstęp wolny

17.09.2019 (wtorek)

11:00-12:10 POD ADRESEM MARZEŃ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach spektakl konkursowy | wiek 6+ [DS TLiA]
13:00-14:00 WRONA I NIEDŹWIEDŹ ALBO SŁOŃCE ŚWIECI WSZYSTKIM czytanie performatywne w reż. Nataszy Sołtanowicz | wiek 6+ [MS TLiA] | wstęp wolny *
18:00-19:20 PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie_ spektakl konkursowy | wiek 16+ [SK TDSZ] | wstęp wolny *
16:00-18:00 W TO MI GRAJ! | vol. 2 | warsztaty dramaturgiczno-animacyjne dla młodzieży 13+ Malina Prześluga i Kamil Król [MS TLiA] | wstęp wolny *
17:00-18:00 KOLORY warsztaty dla dzieci 3-5 lat i opiekunów Bartosz Kurowski [PWSK] | wstęp wolny *
17:30-20:00 FAST FOOD STANISŁAWSKI | vol. 1 | warsztaty improwizacji teatralnej dla młodzieży 15+ oraz aktorów Przemysław Buksiński [PWSK] | wstęp wolny *

18.09.2019 (środa)

9:00-10:00 STAŚ I ZŁA NOGA Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum oraz Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego spektakl konkursowy | wiek 10+ [DS TLiA]
11:00-12:10 MOTYL Wrocławski Teatr Lalek spektakl konkursowy | wiek 7+ [DS TDSZ]
16:00-16:35 BRAK SENSU, ANIOŁEK, ŻYRAFA I STOŁEK Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu/Wydział Lalkarski spektakl pozakonkursowy | wiek 6+ [DS TLiA] | wstęp wolny *
17:30-20:00 FAST FOOD STANISŁAWSKI | vol. 2 | warsztaty improwizacji teatralnej dla młodzieży 15+ oraz aktorów Przemysław Buksiński [PWSK] | wstęp wolny *

19.09.2019 (czwartek)

11:00-12:00 ILE ŻAB WAŻY KSIĘŻYC Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum spektakl konkursowy | wiek 6+ [DS TLiA] | wstęp wolny *
13:00-14:30 [•REK]IN POL_ czytanie performatywne w reż. Tomasza Kaczorowskiego| wiek 10+ NOWA DRAMATURGIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY spotkanie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu [MS TLiA] | wstęp wolny *
16:00-17:15 PSTRYK warsztaty dla dzieci 7-10 lat Monika Kiwak [PWSK] | wstęp wolny *
17:00-17:50 WARSZTATY RYSOWANIA PO CIEMKU dla dzieci w wieku 4-7 lat Martyna Dworakowska [PWSK] | wstęp wolny *
18:00-19:30 MATKI Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie/Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku spektakl pozakonkursowy | wiek 15+ [DS TDSZ] | wstęp wolny *

20.09.2019 (piątek)

9:00-9:45 FRU-FRU Olsztyński Teatr Lalek spektakl konkursowy | wiek 4+ [DS TLiA]
16:00-17:00 I KROPKA warsztaty dla dzieci w wieku 4-6 lat i opiekunów Monika Kiwak [PWSK] | wstęp wolny *
18:00 13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII TLiA w W-chu spektakl pozakonkursowy [DS TLiA]
Zakończenie Festiwalu ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród [DS TLiA]

OZNACZENIA
DS TLiA Duża Scena Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu_ ul. J. Brzechwy 16
MS TLiA Mała Scena Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu_ ul. J. Brzechwy 16
DS TDSZ Duża Scena Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu_ pl. Teatralny 1
SK TDSZ Scena Kameralna Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu_ pl. Teatralny 1
BpA Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu_ Rynek 9
PWSK Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA w Wałbrzychu_ ul. Wysockiego 29

* Wydarzenie realizowane przez Stowarzyszenie „TE-ART” w Wałbrzychu w ramach zadania Wydarzenia artystyczne i edukacyjne aktywizujące wałbrzyską społeczność, towarzyszące ogólnopolskiemu Festiwalowi małych Prapremier – 2019, dofinansowanego ze środków Gminy Wałbrzych.

Po wszystkich spektaklach konkursowych oraz czytaniach performatywnych zapraszamy na spotkania twórców z publicznością, które poprowadzi Jakub Drzastwa.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

INFORMACJE dot. biletów oraz rezerwacji miejsc na poszczególne wydarzenia| 74 666 73 40

O festiwalu rozmawialiśmy na naszej antenie ze Zbigniewem Prażmowskim - dyrektorem Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu i organizatorem wydarzenia.

REKLAMA