Młodzi naukowcy w Europie

Monika Jaworska | Utworzono: 15.07.2014, 14:26 | Zmodyfikowano: 15.07.2014, 12:28
A|A|A

Artur Bednarkiewicz; fot. Radio RAM

Do tego międzynarodowego grona – jaki pierwsi z Polski – dołączyli dr inż. Artur Bednarkiewicz oraz dr inż. Filip Granek. Młoda Akademia Europejska zrzesza wybitnych młodych naukowców, a żeby się do niej dostać trzeba spełnić określone wymogi. M.in. wiedza i kompetencje kandydatów muszą być zweryfikowane na poziomie międzynarodowych instytucji naukowych.

- Młoda Akademia Europejska to jest inicjatywa oddolna, pomysł młodych naukowców, którzy otrzymali najbardziej prestiżowe granty naukowe. Idea Młodej Akademii Europejskiej zrodziła się z doświadczeń młodych naukowców, którzy zauważyli, że mają utrudniony start przy uruchamianiu własnych grup badawczych – mówi dr inż. Artur Bednarkiewicz:Bednarkiewicz tłumaczy, że wejście polskich naukowców do Młodej Akademii Europejskiej to okazja do podjęcia dyskusji, w jakiej sytuacji są młodzi ludzie nauki w naszym kraju. O tym, że wymaga ona poprawy, świadczą statystki European Research Council, instytucji, która przyznaje pieniądze w ramach najbardziej prestiżowego europejskiego grantu Star.

- Wśród polskich młodych naukowców, od 2 do 7 lat po obronie doktoratu, jest tylko jedenastu beneficjantów European Research Council. To zmusza do zastanowienia nad tym, jakie są możliwości pracy naukowej w Polsce – mówi dr inż. Artur Bednarkiewicz:Dr inż. Artur Bednarkiewicz tłumaczy, że na trudną sytuację młodych polskich naukowców składa się wiele czynników – od niedostatecznego finansowania po biurokrację np. nieprzystającą do realiów ustawę o zamówieniach publicznych.

- Związanie rąk procedurami to przede wszystkim nie sprzyja innowacyjności. A jestem przekonany, że Polska ma wielką szansę na dołączenie do grona krajów najbardziej rozwiniętych właśnie poprzez technologię high tech – ocenia.

Dr inż. Bednarkiewicz pracuje w  Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk oraz we Wrocławskim Centrum Badań EIT Plus, w którym prowadzi badania nad zastosowaniem nanocząsteczek do obrazowania i biodetekcji.

Dr inż. Filip Granek w EIT Plus zajmuje się nowoczesnymi ogniwami słonecznymi.

Obu wrocławskim naukowcom gratulujemy!

REKLAMA