Architekci przyłączają się do dyskusji w sprawie Stadionu Olimpijskiego

PP/inf. prasowa | Utworzono: 28.05.2021, 18:30 | Zmodyfikowano: 28.05.2021, 18:30
A|A|A

fot. Patrycja Dzwonkowska

Miasto miesiąc temu poinformowało, że na terenie dawnych basenów na Stadionie Olimpijskim powstanie prywatny akademik. Wybuduje go spółka Dolnośląskie Inwestycje. Inwestycji sprzeciwia się część lokalnych polityków oraz aktywiści i mieszkańcy. Teraz  swój głos w tej sprawie publikują wrocławscy architekci. Pełną treść ich listu otwartego do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka prezentujemy poniżej:

Szanowny Panie Prezydencie,

W obliczu rosnącego niepokoju społecznego i obaw środowiska wrocławskich architektów, które związane są z działaniami podjętymi wokół Basenu Olimpijskiego zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o pomoc i interwencję w ramach przysługujących Panu kompetencji. Zaistniała sytuacja zaprzecza wszystkim racjom i przyświecającym nam wartościom, jakimi są dla nas przyzwoitość, kultura obywatelska i troska o dobro wspólne naszego społeczeństwa, naszego miasta. Realna perspektywa całkowitego wymazania z mapy historycznego kompleksu Stadionu Olimpijskiego kultowego obiektu, którym jest basen zaprojektowany przez profesora Richarda Konwiarza, twórcę-ikonę europejskiej architektury sportowej, budzi sprzeciw wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Basen przy Stadionie Olimpijskim, zaprojektowany według nowatorskich zasad zgodnych z duchem modernizmu, był i wciąż jest jednym z elementów większej, nierozerwalnej całości, nagrodzonej z racji swej świetności srebrnym medalem w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury w czasie X Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1932 r. Jest też częścią osi kompozycyjnej tego wyjątkowego miejsca. Mimo ruiny, w jaką się obrócił z racji braku wymaganej opieki i niszczącego działania czasu oraz rąk ludzkich, stanowi on wartość o wiele większą od działki, na której się znajduje, czego niektórzy zdają się nie wiedzieć lub nie chcą zrozumieć. Nie chcą lub nie potrafią zrozumieć, czym będzie strata tego obiektu dla terenu całego kompleksu Stadionu Olimpijskiego.

Basen ten odegrał znacząca rolę prekursora i wzorca pływalni o wymiarach olimpijskich, udostępnianej mieszkańcom miasta zarówno przed wojną, jak i po jej zakończeniu. Jako jeden z pierwszych europejskich otwartych obiektów pływackich początku XX wieku był wyrazem najwyższej troski o fizyczny dobrostan i rozwój społeczeństwa. Przez kolejne lata stanowił wzór rozwiązania funkcjonalnego powielanego przez inne miasta, w tym również i te przygotowujące Igrzyska Olimpijskie. Po wojnie,do połowy lat 80.XX wieku, w innej rzeczywistości państwowej i ustrojowej, był wciąż czynnym letnim kąpieliskiem dla wrocławian i miejscem rozgrywania zawodów pływackich. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że współcześnie do większości miast europejskich powraca tendencja powszechnego udostępniania miejsc rekreacji. Powstają nowe otwarte kąpieliska,a stare, czasem zapomniane, poddawane są zabiegom rewitalizacji. Dlatego niezrozumiałym będzie, tak dla środowiska sportowego, architektonicznego, jak i dla całej społeczności Wrocławia akt likwidacji Basenu Olimpijskiego. Zupełnym nieporozumieniem, zdaniem członków wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, jest chęć wybudowania w jego miejscu budynków zamieszkania zbiorowego. Pomysł ten, podyktowany wyłącznie względami komercyjnymi, budzi zastrzeżenia zarówno społeczności miejskiej, jak i architektonicznej wspólnoty stowarzyszeniowej. Trudno jest nam komentować to zjawisko niezgodne z naszym poczuciem wartości, z naszą etyką zawodową i z zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego.

Mając na względzie dobro wspólne, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o ponowne przeanalizowanie kwestii naruszenia pięknej, spójnej i unikatowej w skali europejskiej kompozycji terenu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, a także o podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do rozwiązania sprawy w sposób spełniający oczekiwania społeczne oraz cele naszego miasta. Niniejsze pismo jako list otwarty kierujemy również do lokalnych mediów.

Z poważaniem, w imieniu Zarządu i członków SARP O/Wrocław

arch. Daria Kieżun prezes SARP O/Wrocław

REKLAMA

To może Cię zainteresować