Przetwarzanie danych osobowych przez Radio RAM w automatycznym systemie rejestracji rozmów telefonicznych

Radio RAM | Utworzono: 23.06.2020, 11:29 | Zmodyfikowano: 23.06.2020, 11:30
A|A|A

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie rejestrowania rozmów telefonicznych jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław S.A., al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław (Radio RAM należy spółki). 

Administrator danych informuje, że:

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: rodo@radioram.pl

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu wykorzystania w audycji radiowej, a ich nagrywanie poprzedzone jest Pani/Pana zgodą na wykorzystanie rozmowy.

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania.

4. Zarejestrowane rozmowy mogą być udostępniane podczas audycji, prowadzącemu audycję oraz słuchaczom.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest pod adresem e-mail: rodo@radioram.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Radio RAM, al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

REKLAMA
To może Cię zainteresować