Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia w Ossolineum

materiały prasowe | Utworzono: 15.02.2018, 10:07 | Zmodyfikowano: 15.02.2018, 10:07
A|A|A

Muzeum Książąt Lubomirskich do wybuchu drugiej wojny światowej funkcjonowało we Lwowie jako część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Powołane zostało do życia 25 grudnia 1823 na mocy porozumienia między hrabią Józefem Maksymilianem Ossolińskim, założycielem Zakładu Narodowego, oraz księciem Henrykiem Lubomirskim. Pierwszymi nabytkami Muzeum były przekazy obu fundatorów, uzupełniane w ciągu kolejnych lat licznymi darowiznami. Zgromadzony w Muzeum zbiór obrazów liczył w 1939 roku około 1500 dzieł. Znaczna część kolekcji znajduje się obecnie w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego.

Podczas wojny Muzeum Książąt Lubomirskich straciło dużą część zbiorów. „Nasza galeria stała się pewnego rodzaju beneficjentem Muzeum Książąt Lubomirskich” – mówi Igor Chomyn, kustosz Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego i kurator wystawy. „Na wernisaż zostały wybrane portrety najważniejszych i najbardziej zasłużonych dla Polski osób. Ukazując różnorodność kolekcji Muzeum Lubomirskich pokazujemy też portrety przedstawicieli innych narodowości zamieszkałych w Galicji, jak również malarstwo rodzajowe i historyczne artystów polskich i europejskich”.

Wystawa "Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia" zorganizowana została przez Lwowską Galerię Sztuki im. B.G. Woźnickiego i prezentowana była od października 2017 do stycznia 2018 we Lwowie. „Lwowska Galeria Sztuki jest otwarta na współpracę z tak szacowną instytucją, jak Ossolineum. Świadectwem tego są wspólnie organizowane wystawy, w tym ta, poświęcona jubileuszowi 200-lecia powstania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” – mówi Igor Chomyn.

Podobne stanowisko prezentuje dyrektor Ossolineum, dr Adolf Juzwenko, który w roku obchodów 200-lecia Ossolineum wspominał: „Należę do tej grupy Polaków, która po zmianie granic w 1945 roku została pozbawiona możliwości mieszkania w swoich gniazdach rodzinnych (…). Razem z nami przeniosło się i Ossolineum”. Dodawał przy tym: „Sądzę, że odpowiedzialność za wspólne dziedzictwo kulturowe pozostające we Lwowie to polska racja stanu”. Aktualnie Muzeum Książąt Lubomirskich odtwarzane jest na wzór przedwojennej formuły w ramach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Wystawa "Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia" zaprezentowana zostanie we Wrocławiu w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, w Auli im. M. Gębarowicza i Salach pod kopułą. To wyjątkowa okazja do zapoznania się ze zbiorem malarstwa pochodzącym z przedwojennego Muzeum Lubomirskich. Wśród prac, na które szczególnie czekają miłośnicy sztuki, wymienić należy m.in. Portret Henryka Lubomirskiego jako Kupidyna autorstwa Angeliki Kauffmann, płótno Józefa Brandta Modlitwa w stepie i Kwiaty Leona Wyczółkowskiego. Wystawa potrwa od 22 lutego do 1 lipca 2018 roku. Wstęp wolny.

O wystawie możecie posłuchać też w wywiadzie, którego udzielił nam dr Adolf Juzwenko - dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich:

 

REKLAMA

To może Cię zainteresować