DIALOG OBRAZÓW: Wystawa w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury

Radio RAM na podst. materiałów prasowych | Utworzono: 29.12.2017, 20:34 | Zmodyfikowano: 29.12.2017, 20:34
A|A|A

Wystawa jest zwieńczeniem projektu fotograficznego zrealizowanego w ramach całorocznego Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury, który miał na celu zacieśnienie współpracy kulturalnej miedzy Polską i Gruzją. W ramach projektu na Dolnym Śląsku oraz w Adżarii odbyły się dwa plenery o charakterze artystyczno-fotograficznym, w których wzięły udział dwie grupy artystów pochodzących z Polski i Gruzji. Regiony te słyną ze swej wyjątkowo malowniczej przyrody, imponującej, historycznej i nowoczesnej architektury, prężnie rozwijającej się gospodarki czy przede wszystkim ze swojej niezwykle bogatej, wielokulturowej historii.

Zgodnie z przyjętą strategią artystyczną twórcy w odmienny sposób zaprezentowali wspólnie odkrywane krainy, koncentrując się na różnych elementach, a przede wszystkim na odmiennych sposobach ich postrzegania i przetwarzania. Znajdziemy na wystawie zarówno fotografie o charakterze reporterskim, ale także interpretujące rzeczywistość. Te pierwsze, fleszowo dokumentujące podróże po dolnośląskim i adżarskim regionie, mają cechy migawkowych impresji. Obrazy te, zależnie od strategii artystycznej autorów monochromatyczne, ale i pyszniące się kolorem, ukazują przestrzenie natury, miejskie skupiska, unieruchomione w kadrze dynamiczne zdarzenia lub ludzkie czynności, ale także realistyczne portrety napotkanych w trakcie wędrówek ludzi. Znajdziemy jednak na prezentowanej wystawie również fotoobrazy, które wskazują, że użyte w ich kreacji medium fotografii pełniło rolę przede wszystkim środka wyrazu plastycznego, a ich autorzy starają się zaprezentować widzowi raczej stan swoich emocji, na jakie miała wpływ ich podróż - odwiedzane w jej trakcie miejsca, jak również ludzie, których dane było im spotkać, niż obiektywną relację wynikającą z doświadczenia tej podróży. Wydaje się, że oba podejścia, bez względu na narodowe pochodzenie ich autorów, mają wartość z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy, zupełnie oczywisty, ma związek z funkcją informującą, i bez znaczenia jest to, że fotograficzne komunikaty bez wyjątku mają charakter subiektywny. Drugi wydaje się być ważniejszy - wystawa prezentuje wrażliwość biorących w niej udział artystów, odrębność i specyficzność spojrzenia na wspólnie doświadczaną rzeczywistość.

Wszyscy artyści starali się uchwycić w swoich fotografiach najistotniejsze elementy zastanego przez nich krajobrazu oraz utrwalić konteksty wpisane w niego przez człowieka. Kompilacja poszczególnych subiektywnych zapisów rzeczywistości stanowi obszerny ogląd miejsc, który poza wartością estetyczną, będzie jednocześnie pełnił funkcję promocji regionu Dolnego Śląska oraz gruzińskiej Adżarii.

Polsko-Gruziński Festiwal Kultury jest projektem realizowanym od połowy lutego do końca 2017 roku. W ramach Festiwalu odbyły się m.in. spektakle teatralne – zrealizowane przez Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy wraz z gruzińskimi aktorami z Państwowego Teatru Dramatycznego w Batumi, występy chóralno-baletowe popularnych zespołów „Batumi” oraz „Khorumi” oraz plenery fotograficzne. Równolegle trwają prace nad produkcją filmową opowiadającą o Dolnym Śląsku i rejonie Adżarii.

Wystawa potrwa do 5 stycznia 2018 r.
Artyści: Amiran Kavtaradze, Giorgi Nakashidze, Igor Wójcik, Irakli Dzneladze, Jacek Jaśko, Krzysztof Saj, Levan Kakabadze, Manfred Bator
Kuratorzy wystaw:  Manfred Bator, Irakli Dzneladze

Patronat honorowy: Cezary Przybylski — Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Projekt sfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

REKLAMA

To może Cię zainteresować