Wybitni naukowcy z otwartymi wykładami na Politechnice Wrocławskiej

Radio RAM na podst. mat. prasowych | Utworzono: 23.11.2017, 14:24 | Zmodyfikowano: 23.11.2017, 14:24
A|A|A

Na Politechnice Wrocławskiej rozpoczyna działalność Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe. Jest to cykl otwartych spotkań z udziałem światowej sławy prelegentów. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Anthony Guiseppi-Elie z uniwersytetu w Teksasie (Texas A&M University), wybitny specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej.

Spotkanie z naukowcem odbędzie się w piątek, 24 listopada, o godzinie 13.30 w Sali Wałbrzyskiej, budynek A-3, ul. Smoluchowskiego 23 (Wydział Chemiczny PWr).

Seminarium skierowane jest do szerokiego grona odbiorców. – Zależy nam, żeby wzięli w nim udział pracownicy naukowi, doktoranci, ale też studenci i wszyscy zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu nauk ścisłych – mówi prof. Andrzej Trochimczuk, prorektor ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia PWr, pomysłodawca ISN.

 – Współczesna nauka opiera się na zaawansowanych badaniach interdyscyplinarnych, wykorzystujących narzędzia z różnych dziedzin – wyjaśnia profesor. – Potrzeba więc takich miejsc, w których można się wymieniać doświadczeniami i pokazywać, jak w praktyce wygląda ta interdyscyplinarność – dodaje.

Co miesiąc na Politechnice Wrocławskiej będziemy gościć wybitnego eksperta, który opowie o najnowszych badaniach z prezentowanej przez siebie dziedziny. – Zapraszamy zarówno naukowców zagranicznych, jak i z Polski. Są to naprawdę wybitne osobistości, takie które nie tylko mogą poszczycić się ważnymi badaniami naukowymi, ale też potrafią o tych badaniach zajmująco opowiadać – mówi prof. Arkadiusz Wójs, przewodniczący Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego.

Pierwszy wykład, dotyczący zastosowania osiągnięć współczesnej bioinżynierii, wygłosi prof. Anthony Guiseppi-Elie z Wydziału Inżynierii Biomedycznej TAMU, który prowadzi badania na styku różnych dyscyplin naukowych. Zajmuje się m.in. projektowaniem i zastosowaniem bioanalitycznych mikrosystemów w medycynie, a także komercyjnym rozwojem badań nad polimerami w powiązaniu z bioanalizą, bioinformatyką i bioelektroniką. 

Jest też autorem wielu publikacji naukowych (cytowanych ponad 5 tysięcy razy). Udziela się w licznych towarzystwach naukowych m.in. American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE), Royal Society of Chemistry (FRSC), Institute of Electrical and Electronics Engineers (FIEEE). Profesor założył także firmę ABTECH Scientific, zajmującą się wyspecjalizowaną diagnostyką biomedyczną.

REKLAMA

To może Cię zainteresować