Kolekcja Hermansdorferów w mia ART GALLERY

Radio RAM na podst. mat. prasowych | Utworzono: 08.11.2017, 13:54 | Zmodyfikowano: 08.11.2017, 13:54
A|A|A

mat. prasowe

Abakanowicz, Makowski, Lebenstein, Hasior, Beksiński, Brzozowski, Winiarski, Fijałkowski, Hałas, Stażewski, Lenica, Jurkiewicz – to tylko część z listy nazwisk artystów w kolekcji stworzonej z przeszło trzystu obiektów. Reprezentatywna część kilkudziesięciu dzieł wprowadzi nas w przegląd polskiej sztuki współczesnej. 

Kolekcja gromadzona przez dziesięciolecia, dziesiątki zawiązanych przyjaźni – wyborem kilkudziesięciu prac z Kolekcji Hermansdorferów rozpoczyna się program Małe Wielkie Kolekcje w mia ART GALLERY.

Jak pisze prowadzący program prof. Waldemar Okoń: „pisząc o historii kolekcji i kolekcjonerów
Krzysztof Pomian zauważa, że kolekcje zawsze były umiejscawiane pomiędzy światem widzialnym
a niewidzialnym. Widzialność dotyczyła ich materialności i przynależenia do świata rzeczy, sfera niewidzialna, to świat idei i różnorodnych intencji towarzyszących ich gromadzeniu”.

Bohaterem prezentacji pierwszej kolekcji jest Mariusz Hermansdorfer, długoletni dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które dzięki niemu jest gospodarzem jednej z najwspanialszych kolekcji sztuki współczesnej w Polsce. Jak sam wspomina: „Wybór zawodu (historyk i krytyk sztuki) oraz – paradoksalnie – ubogość społeczeństwa, w którym na długie lata zamarł ruch kolekcjonerski, stworzyły stosunkowo duże możliwości pozyskiwania dzieł sztuki w formie przyjacielskich darów. Artyści, nawet ci najwybitniejsi, mieli ograniczone możliwości sprzedaży. Jedynym odbiorcą były instytucje państwowe, przede wszystkim muzea. W latach 1950-1990 ceny były niskie, właściwie symboliczne. Pracownie pełne dzieł stojących na regałach, odwróconych do ściany, czekających na kontakt z odbiorcą. Sztuka nie była towarem, jakim stała się ponownie od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, jakim jest teraz. Przyjacielskie kontakty owocowały więc m.in. darami obrazów, grafik, rysunków, wyrobów rzemiosła artystycznego. „Niech będzie wśród ludzi” – słyszałem wielokrotnie…”

Spotkania z kolekcjami i kolekcjonerami będą zatem opowieściami, które inaczej by się tu
i teraz nie wydarzyły. Mamy nadzieje, że te opowieści będą ciekawe, podobnie jak zawsze interesujące jest uchylanie rąbka tajemnicy o zdarzeniach i ludziach, które w innej formie nigdy nie zostałyby ujawnione. Dzieło sztuki aby zaistnieć naprawdę musi mieć widzów i słuchaczy. 

Mariusz Hermansdorfer: historyk i krytyk sztuki. W 1966 ukończył studia z historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1983 do 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zainicjował adaptację Pawilonu Czterech Kopuł na Muzeum Sztuki Współczesnej, przekazał też Muzeum kolekcję prac polskich artystów współczesnych. Jest członkiem m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki. Specjalizuje się w dziedzinie muzealnictwa, zajmuje się krytyką sztuki współczesnej.

KOLEKCJA HERMANSDORFERÓW
mia ART GALLERY
ul. Św. Mikołaja 61-62, Wrocław
15.11 – 20.12.2017
miartgallery.com
galeria czynna:
wt.-pt. 12-18, sb 12-16
wstęp: wolny

REKLAMA

To może Cię zainteresować