Studium zagospodarowania Wrocławia. Co o nim mówią mieszkańcy?

Marta Koronowska, Elżbieta Osowicz, pk | Utworzono: 12.10.2017, 07:59 | Zmodyfikowano: 12.10.2017, 07:59
A|A|A

fot. Radzio Bugajski

Dokąd zmierza Wrocław? Po siedmiu latach wraca projekt Studium, który określić ma kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata. Wczoraj rozpoczęły się dyskusje społeczne, podczas których wrocławianie mogli wyrazić swoją opinię na temat nowego projektu. Czy zmiany idą w dobrą stronę zapytaliśmy mieszkańców. O to co powiedzieli:

- Moim zdaniem jest przyjazny miastu. Studium ma jednak wyznaczyć tylko kierunek rozwoju, a nie szczegółowo regulować, co na danym terenie ma powstać.

- Brakuje mi przemyślenia samej komunikacji. Brak pomysłu na wykorzystanie dróg wodnych i kolei.

- Podoba mi się sposób w jaki miasto prezentuje studium. Rozmawia z mieszkańcami. Są konsultacje.

- Nie widzę żadnych dobrych stron projektu. Jest to odejście od wcześniejszych uregulowań, bardziej korzystnych dla mieszkańców, niż to co widzimy dziś.

- Jest teraz czas na to by zgłosić swoje uwagi, więc z tego korzystam.

- Podoba mi się to, że wiele obszarów zostało doprecyzowanych jeśli chodzi o kwestię mieszkaniową.

- Przedstawiony projekt zawiera bardzo istotne wady. Zauważam stałą tendencję odejścia od zabudowy uporządkowanej na rzecz... powiem w ten sposób - bałaganu architektonicznego.

- Uważam, że każdy, kto ma jakiekolwiek pytania, wnioski, spostrzeżenia, to powinien z tego skorzystać.

- Jestem zadowolony, że takie Studium powstaje, że jest aktualizowane, bo jest taka potrzeba. Miasto się rozwija.

Kolejna dyskusja już dziś o godzinie 16.30 w Muzeum Architektury. Dotyczyć będzie zieleni, rzek i przestrzeni publicznej.

Urbaniści zachęcają do składania uwag i rozmowy o projekcie nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia". Etap wyłożenia potrwa do końca października. Projekt jest udostępniany od poniedziałku do piątku, w godzinach 13:00-18:00.

Podczas sporządzania projektu Studium szczególny nacisk położono na rozbudowany proces partycypacji społecznej. Jeszcze przed przygotowaniem projektu, etap składania wniosków wydłużono z wymaganych w ustawie 21 do 200 dni, czego efektem było około 2000 pism, w których wrocławianie wyrazili swojego oczekiwania dotyczące przygotowywanego opracowania.

Podczas kolejnych etapów prac nad dokumentem, urbaniści Wrocławia, proponując różne formy i miejsca konsultacji, zachęcali do zapoznania się z nim, ułatwiając tym samym wyrażanie sugestii, opinii, uwag. Po serii lokalnych konsultacji społecznych w 10 różnych punktach, Biuro Rozwoju Wrocławia zorganizowało cztery spotkania warsztatowe w centrum miasta.

Na każdym z nich, wraz z mieszkańcami omawiano zagadnienia z zakresu polityk studialnych. Kolejną formą otwartych spotkań i dyskusji nad projektem Studium jest etap wyłożenia do publicznego wglądu.

Jednocześnie projekt Nowego Studium Wrocławia, udostępniany jest na stronie internetowej dedykowanej pracom nad Studium www.zaplanuj.wroclaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Geoportalu http://geoportal.wroclaw.pl/.

REKLAMA

To może Cię zainteresować