Za parking w ścisłym centrum zapłacimy więcej?

Piotr Kaszuwara | Utworzono: 11.09.2017, 10:59 | Zmodyfikowano: 11.09.2017, 10:59
A|A|A

fot. archiwum Radia RAM

12,96 zł - nawet tyle możemy niedługo zapłacić za trzecią godzinę parkowania w ścisłym centrum Wrocławia. Ministerstwo Rozwoju przygotowuje zmiany w ustawie, które przewidują, że opłata za pierwszą godzinę postoju w tzw. Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w dużych miastach w całym kraju, będzie wynosiła 0,45% płacy minimalnej. Kolejne - mogą być droższe o 20 proc. 

Wrocławski magistrat z aprobatą przyjmuje te propozycje, bo opłaty nie wzrosły od wielu lat. - Obecne limity mają kilkanaście lat, zostały wprowadzone na początku obecnego tysiąclecia - mówi Tomasz Stefanowski z Urzędu Miejskiego:

Proponowanym przez Ministerstwo Rozwoju zmianom przyklaskują też miejscy aktywiści z Wrocławia. - Ważne jest, na co przeznaczone byłby pieniądze. Będziemy apelować o to, by trafiły na zrównoważony transport - mówi Jakub Nowotarski z Akcji Miasto:

Poza ceną za godzinę mają wzrosnąć również kary za brak ważnego biletu parkingowego. Taka dodatkowa opłata to z kolei 10 procent pensji minimalnej, a więc 200 złotych. Nie będzie już także darmowego parkowania w weekendy. Wszystko po to, by od początku 2018 roku ograniczyć ruch samochodów w miastach.

Co na to kierowcy?

Poniżej odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na pytania Radia RAM:

Najnowsza wersja projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość wyznaczenia przez władze samorządowe tzw. śródmiejskiej SPP w miastach o liczbie ludności powyżej 100 000 na obszarach, które stanowią faktyczne centrum miasta lub dzielnicy, jeżeli ustanowienie strefy płatnego parkowania może nie być wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej lub polityki ochrony środowiska. Opłaty za parkowania nie muszą więc wzrosnąć i zdecydują o tym samorządy.

Możliwość utworzenia przez władze miejskie odrębnej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania podyktowana jest potrzebą ograniczenia ruchu kołowego w centrach miast i dzielnicach największych miast, co ograniczy emisję szkodliwych substancji oraz stworzy warunki do lepszego uporządkowania przestrzeni miejskiej np. poprzez budowę parkingów wielopoziomowych lub inwestycje w komunikację publiczną. Przykładowo, w Warszawie spaliny odpowiadają za ponad 60% zanieczyszczeń powietrza. Proponowany kierunek zmian był już od wielu lat postulowany zarówno przez władze lokalne (tj. samorządy), jak i organizacje ekologiczne i inwestorów zajmujących inwestycjami publicznymi a także przedstawicieli nauki (np. z Politechniki Krakowskiej). Również w trakcie opracowywania projektu ustawy, propozycja zyskała akceptację szerokiego grona ekspertów zarówno z sektora prywatnego, jak i z sektora samorządowego i organizacji pozarządowych (np. Fundacji Polska Parkuje).

Zasady ustalania opłat za pozostałe godziny postoju nie ulegają zmianie i wynikają z przyjętych przez władze miejskie założeń. Obowiązująca obecnie ustawa drogach o publicznych w artykule 13b ust. 5 określa możliwość zastosowania tzw. progresji tj. druga godzina może być droższa o 20% niż pierwsza, a trzecia godzina o 20% niż druga. Stawka opłaty za czwartą godzinę i kolejne nie może przekraczać stawki za pierwszą godzinę postoju. Procedowany projekt zmian ustawowych nie obejmuje swoim zakresem ww. progresji.

Jeśli chodzi o limity, to w miejsce sztywnych kwot, w ustawie znajdą się limity wyrażone procentem minimalnego wynagrodzenia za pracę. W zwykłej strefie płatnego parkowania oplata za pierwszą godzinę nie będzie mogła przekroczyć 0,15% minimalnego wynagrodzenia, z kolei w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania – 0,45% minimalnego wynagrodzenia. Oplata dodatkowa za parkowanie bez uiszczenia opłaty za parkowanie, zgodnie z projektowanym art. 13f ust. 2 ustawy o drogach publicznych, nie będzie mogła przekroczyć 10% minimalnego wynagrodzenia. Posłużenie się wskaźnikiem, w miejsce sztywnych kwot, zapewni dostosowanie tych opłat do naszych realnych dochodów.

Przewidujemy, że wejście w życie ustawy nastąpi na początku 2018 r. Projekt ustawy jest po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych.

REKLAMA

To może Cię zainteresować