Przetarg ws. kamienicy na Wyspie Słodowej. Kto wygrał?

Dorota Kuźnik | Utworzono: 17.08.2017, 14:59 | Zmodyfikowano: 17.08.2017, 14:59
A|A|A

fot. Radosław Bugajski

Na rozstrzygnięcie czekaliśmy od dwóch tygodni. Dziś okazało się jednak, że... zwycięzcy nie ma. Żadna z dwóch złożonych ofert nie była zgodna z oczekiwaniami miasta. Jedna z nich była nieprecyzyjna, druga dotyczyła utworzenia w tym miejscu hotelu.

Dodajmy, że przetarg rozpisano wyłącznie na bryłę kamienicy, bez działki na której stoi. Ta ma zostać wydzierżawiona na okres 99 lat. Po otwarciu ofert urzędnicy zapewniali, że jeśli działania nowego właściciela będą sprzeczne z założeniami, będzie można wypowiedzieć mu umowę.

Wcześniej o przejęcie budynku starali się miejscy aktywiści, jednak mimo wielu miesięcy negocjacji, nie udało się osiągnąć kompromisu. Władze Wrocławia zdecydowały, że wystawią budynek na sprzedaż. Żeby jednak nie zmarnować potencjału miejsca, a także działać zgodnie z wynikiem konsultacji, nowy inwestor będzie musiał przestrzegać ściśle określonych zasad tego co może tam zrobić. Inaczej, jak twierdzą urzędnicy, wypowiedziana zostanie umowa dzierżawy gruntu, na którym stoi budynek, czyli właściciel po prostu go straci.

KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO:

Zakończyło się postępowanie przetargowe na sprzedaż kamienicy znajdującej się na Wyspie Słodowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. Po szczegółowym przeanalizowaniu obu złożonych ofert komisja postanowiła nie wybierać żadnej.

Przypomnijmy, że do przetargu stanęły dwa podmioty:

1. " PRO DESIGN " Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
2. UBM NOWY TARG Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Swoją decyzję komisja argumentuje następująco:

· "PRO DESIGN" Sp. z o. o. - złożona koncepcja wypełnia preferowany program zagospodarowania nieruchomości, uwzględniając dotychczasowy sposób wykorzystywania Wyspy i w tym zakresie spełnia wymogi wynikające z ogłoszenia przetargowego. Jednak przedstawiona oferta nie dawała możliwości pełnej oceny, czy wszystkie funkcje wskazane w warunkach postępowania będą realizowane, zastrzeżenia budziła zwłaszcza koncepcja przestrzenna

· UBM NOWY TARG Sp. z o. o. – oferent przedstawił projekt budynku hotelowego, przewidujący rozbudowę istniejącego budynku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z funkcją uzupełniającą, kongresową, wystawienniczą i gastronomiczną. Taki sposób wykorzystania nieruchomości nie jest zgodny z preferowanym sposobem zagospodarowania.

W warunkach postępowania wyraźnie zastrzeżono funkcje, jakie spełniać powinno miejsce: „Preferowany sposób zagospodarowania nieruchomości powinien uwzględniać obecny sposób wykorzystywania wyspy, działania prospołeczne, partycypacyjne, integracyjne o otwartym charakterze, w tym: działania kulturalne, wystawiennicze i ekspozycyjne, działalność konferencyjną i kongresową, inkubację przedsiębiorstw, usługi gastronomiczne oraz usługi drobne."

Chcielibyśmy, aby kamienica była miejscem dostępnym dla mieszkańców, a sama Wyspa Słodowa zachowała publiczny, otwarty charakter. Mając również na uwadze wnioski płynące z konsultacji społecznych, komisja rekomenduje ponowne ogłoszenie przetargu.

REKLAMA

To może Cię zainteresować