Nowe tramwaje we Wrocławiu

Przemysław Gałecki | Utworzono: 19.09.2016, 12:41
A|A|A

Miasto zamierza do 2022 roku wybudować tramwaj na Swojczyce i Ołtaszyn oraz przedłużyć zaprojektowaną już linię na Nowy Dwór - od ulicy Rogowskiej do pętli kolejowej. Ale to nie koniec bo Rafał Dutkiewicz przedstawił dziś plany budowy aż 60-70 kilometrów torowisk - m.in. na Psie Pole, Jagodno, Muchobor Wielki czy Maślice, ale także wzdłuż ulicy Borowskiej.

Rafał Dutkiewicz przedstawił dziś całą sieć nowych torowisk, które powinny powstać w ciągu 20-30 lat - kilkadziesiąt kilometrów. M.in. tramwaj na Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice, czy Bartoszowice. Pieniądze mają pochodzi z unijnych dotacji, ale także z miejskiej kasy.

W planach jest także bardzo ścisła integracja linii tramwajowych z także obiecywaną koleją aglomeracyjną. Nowe linie mają być budowane z unijnych dotacji, w tempie 3-4 kilometrów rocznie.

Wrocławski Program Tramwajowy (WPT) - główne tezy

CEL WPT:

 • Poprawa dostępności do sieci transportu szynowego
 • Sieć tramwajowa będzie intensywniej rozbudowywana, integrowana z koleją, autobusami, rowerem miejskim, systemem Park and Ride
 • Priorytetem będzie wysoki standard ruchu

Podstawowe efekty WPT:

 • Krótki czas podróży "od drzwi do drzwi" (uwzględniający dojścia, oczekiwanie, jazdę)
 • Modyfikacja "zachowań komunikacyjnych" (mobilności)
 • Większy udział podróży transportem publicznym

5 kluczowych elementów WPT do realizacji powyższych celów:

 1. Rozbudowa sieci tramwajowej
 2. Nowy tabor oraz obiekty zaplecza (w tym zajezdnia)
 3. Promocja podróżowania tramwajami
 4. Wprowadzenie stałego układu linii
 5. Integracja z koleją aglomeracyjną

Przebieg tras dla zadań o odleglejszym horyzoncie czasowym realizacji ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.

Założenia rozbudowy sieci:
Dotarcie do osiedli obecnie bez obsługi tramwajami (w pierwszej kolejności do dużych generatorów ruchu, dalej na inne osiedla, do węzłów kolei aglomeracyjnej, parkingów Park and Ride); nowe korytarze tramwajowe w centrum, przebudowy węzłów dla zwiększenia niezawodności oraz sprawności ruchu.

WPT określa około 60-70 km nowych tras (około 40 zadań inwestycyjnych), do realizacji w tempie 3-4 km rocznie. Zatem całość programu do zrealizowania w horyzoncie około 20 (30) lat. Na najbliższą perspektywę czasową (finansowania unijnego) przewiduje się intensyfikację inwestycji "tramwajowych", realizację w horyzoncie 5 lat (do 2022) około 15 km nowych tras.

Zadania wprowadzane do Planu Transportowego (do realizacji do roku 2022):

3 zadania "dotychczasowe":

• Centrum - Nowy Dwór (skrzyż. przy Rogowskiej),
• Długa - Popowicka,
• Hubska (od Glinianej do Dyrekcyjnej),

3 zadania "nowe":

• Nowy Dwór (Rogowską do pętli przy stacji kolejowej),
• Swojczyce (od Sępolna),
• Ołtaszyn (od Parku Południowego),

Zakup taboru stosownie do planowanej rozbudowy sieci.

Stosownie do przyrostu pracy przewozowej w trakcji tramwajowej (wynikającej z rozbudowy sieci) realizowane będzie zwiększenie liczebności taboru, co oznacza także jego unowocześnienie; przewiduje się budowę co najmniej jednej nowej zajezdni.

Najważniejsze (pilne) zadania przewidywane do realizacji po roku 2022
(bez decydowania o ich kolejności):

Zadania „liniowe”:

• Psie Pole, Borowska, Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice, Bartoszowice;

Zadania „obszarowe”:

• „Centrum” oraz „Integracja z siecią kolejową”;

Zakup taboru stosownie do planowanej rozbudowy sieci.

Przed rokiem 2022 będą rozpoczęte prace studialne dotyczące ww. zadań (m.in. wybór wariantów).

Kierunki tras oraz warianty przebiegu będą konsultowane z mieszkańcami Wrocławia.

„Centrum” - oznacza działania usprawniające ruch w śródmieściu Wrocławia, w tym potencjalne inwestycje w trasy, jak na przykład trasa w ulicy Suchej lub drugi tor na ulicy Szewskiej.

„Integracja z siecią kolejową” – oznacza budowę krótkich odcinków tras, koordynację lokalizacji nowych przystanków kolejowe oraz integrację węzłów, nowe przystanki mogą powstać w miejscach dotychczas nie rozważanych albo w nieujętych w specyfikowanych wyżej zadaniach.

WPT wyznacza miejsca styku sieci miejskiej (tramwaj) z aglomeracyjną (kolej) sugerując lokalizacje przystanków (zmiana dotychczasowych, nowe miejsca); kolej aglomeracyjna będzie służyć głównie podróżom podmiejskim, chociaż w niektórych relacjach może uzupełniać sieć komunikacji miejskiej; przystanki przesiadkowe zostaną uwzględnione w Studium, przewiduje się więcej przystanków niż dotychczas zakładano, możliwa jest ich realizacja w ramach bieżącej perspektywy finansowania unijnego (na przykład w ramach KPK). Istotna jest integracja planów kolei aglomeracyjnej z WPT; zakłada się modyfikację planów reaktywacji połączeń kolejowych do Jelcza i Sobótki.

Zespół Transportu Szynowego będzie koordynował zadania związane z realizacją WPT oraz prowadził działania promujące transport publiczny, przy wsparciu ekspertów, oraz z udziałem mieszkańców miasta (konsultacje społeczne).

Pozostałe elementy WPT wymagają dopracowania szczegółów i będą sukcesywnie ogłaszane na kolejnych konferencjach.

Aneks: tabela z listą 40 zadań rozbudowy sieci przewidywanych w ramach WPT

Grupa 1. - zadania wpisywane do Planu Transportowego z horyzontem realizacji do roku 2022:

Centrum - Nowy Dwór (skrzyż. przy Rogowskiej), Długa - Popowicka, Hubska (od Glinianej do Dyrekcyjnej), Nowy Dwór (Rogowską do pętli przy stacji kolejowej), Swojczyce (od Sępolna), Ołtaszyn (od Parku Południowego).

Grupa 2. - najpilniejsze zadania do realizacji po roku 2022:

Psie Pole, Borowska, Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice, Bartoszowice.

Grupa 3. - pozostałe zadania:

Tramwajowa, Szpital Wojewódzki, Powstańców – Ślężna, Grabiszyn, Paderewskiego, Podwale, Szewska, Bezpieczna, Kamieńskiego, Kamienna, Zakrzów, Balonowa, Bystrzycka, Oporów – Klecina, Grota Roweckiego, Zaporoska, Gajowiska, Szpitalna, Poznańska, Grodzka, Księże Wielkie, Poznańska, Słowackiego, Świeradowska, Stacyjna.

Tagi:
REKLAMA

To może Cię zainteresować