Dodatkowa rekrutacja do żłobków (LISTA)

Maja Majewska | Utworzono: 04.08.2014, 18:29 | Zmodyfikowano: 04.08.2014, 16:31
A|A|A

fot. Ralf Lotys (Wikipedia)

Placówki, które przyjmą najmłodszych wrocławian, to żłobki niepubliczne, które dofinansowuje miasto. Jest ich 28 i znajdują się m.in na Różanej, Giżyckiej czy Bajana. 

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko muszą wypełnić stosowny wniosek i jak najszybciej złożyć go do wybranego przez siebie żłobka. Od 8 sierpnia dyrektorzy będą oceniać je pod względem formalnym i 19 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki. Potem będzie można już podpisywać umowy. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku z miejskim dofinansowaniem wynosi około 700 złotych miesięcznie.

Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres 01.09.2014 do 31.08.2015 r.

od 31.07.2014 do 08.08.2014

Pobieranie w żłobkach (wykaz żłobków) Wniosku/”Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015”  lub ze stron internetowych żłobków oraz ze strony BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl 

04.08.2014 do 08.08.2014

Przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” przez dyrektorów poszczególnych żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków

19.08.2014 r. godz. 10.00

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka

(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

Od 19.08.2014 do 28.08.2014

Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2014/2015

29.08.2014 r. godz. 10.00

Lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy

 

 

REKLAMA

To może Cię zainteresować