Rozpoczęła się rekrutacja do żłobków

Marek Waligóra | Utworzono: 15.05.2014, 12:06 | Zmodyfikowano: 15.05.2014, 10:21
A|A|A

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Ralf Lotys/Wikipedia)

Od dziś do 30 maja specjalne dokumenty trzeba złożyć w poszczególnych placówkach, w których rodzice chcą zostawiać swoje dzieci. Wypełniony wniosek można złożyć tylko w jednym ze żłobków publicznych albo niepublicznych, które zawarły z Gminą Wrocław umowę o dofinansowanie miejsc.   

- Żeby uniknąć nieprawidłowości, te dane mogą być weryfikowane. Obok wymogów obligatoryjnych, przy rekrutacji obowiązują dodatkowe kryteria, za które przyznawane są punkty. Największe szanse mają dzieci rodziców, którzy obydwoje pracują i rozliczają się z fiskusem we Wrocławiu. Jeśli chodzi o formę zatrudnienia rodziców, to bez znaczenia jest, czy mają umowy stałe czy czasowe lub prowadzą działalność gospodarczą – mówiła we wtorek w Radiu RAM Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Całej rozmowy z Joanną Nyczak możecie posłuchać TUTAJ.

Przyjęte mogą być dzieci urodzone od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. i na stałe zameldowane we Wrocławiu. O przyjęciu decyduje kilka kryteriów.

ZOBACZ: ZESTAWIENIE WOLNYCH MIEJSC (DOC)

Największe szanse mają rodziny wielodzietne, dzieci niepełnosprawne lub mające takie rodzeństwo albo rodziców czy wychowywane przez tylko przez matkę lub ojca. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 9 czerwca. Podania będą przyjmowane w żłobkach do 30 maja. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

PROTOKÓŁ ZE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA (DOC)

Rekrutacja dotyczy żłobków publicznych prowadzonych przez miasto oraz niepublicznych, na miejsca dofinansowane przez miasto.  Jak informuje portal Wroclaw.pl, średnia cena za pobyt z żłobku publicznym to ok 274 zł, a żłobku niepubliczny z gminnym dofinansowaniem (w których obowiązuje rekrutacja to ok 288 zł).

ZOBACZ: ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja do żłobków publicznych (źródło: Wroclaw.pl)

Podania do żłobków publicznych
Dokumenty należy złożyć osobiście tylko w jednej wybranej placówce. Uwaga! Złożenie podań - "protokołów ze zgłoszenia dziecka"w więcej niż w jednym żłobku (publicznym lub niepublicznym z miejscami dofinansowanymi przez gminę) będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.
Punktacja i kryteria rekrutacji do żłobków publicznych

1. Kryteria obligatoryjne
zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia (zameldowanie stałe lub czasowe na dzień 15.05.2014)
wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2014 r.)

2. Kryteria dodatkowe
Niepełnosprawność dziecka (kandydata) 200 pkt
Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 200 pkt
Niepełnosprawność obojga rodziców 200 pkt
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200 pkt
Samotne wychowywanie dziecka (kandydata) 200 pkt
Objęcie kandydata opieką zastępczą 200 pkt
Wielodzietność 200 pkt
Zatrudnienie rodziców dziecka. Rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują dziennie 50 pkt
Złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 30 pkt
Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza do danego żłobka 10 pkt
Lokalizacja żłobka w stosunku do miejsca zamieszkania dziecka 5 pkt
Trudna sytuacja rodzinna 5 pkt
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 pkt

Wyjaśnienie kryteriów, zasady, punktacja żłobki publiczne - do pobrania w pliku doc.

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych

Od 18.04.2014 do 30.05.2014 r. - pobieranie w żłobkach (wykaz żłobków i miejsc - załącznik pdf) wniosku "Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015", który jest dostępny również na stronach internetowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl
15.05.2014 do 30.05.2014 r. - przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” przez dyrektorów poszczególnych żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków.
9.06.2014 r. godz. 10.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Od 10.06.2014 do 30.06.2014 - podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2014/2015.
29.08.2014 r. godz. 10.00 - lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy.

Rekrutacja do żłobków niepublicznych z miejskim dofinansowanie

Podania do żłobków niepublicznych
Są to miejsca w żłobkach niepublicznych, dofinansowane przez miasto. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku 2014/2015 na podstawie "Formularza kontynuacji". Punktacja i kryteria do żłobków niepublicznych z miejskim dofinansowaniem:

1. Kryteria obligatoryjne
zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia (zameldowanie stałe lub czasowe na dzień 15.05.2014)
wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2014 r.)

2. Kryteria dodatkowe
Niepełnosprawność dziecka (kandydata) 200 pkt
Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 200 pkt
Niepełnosprawność obojga rodziców 200 pkt
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200 pkt
Samotne wychowywanie dziecka (kandydata) 200 pkt
Objęcie kandydata opieką zastępczą 200 pkt
Wielodzietność 200 pkt
Zatrudnienie rodziców dziecka. Rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują dziennie 50 pkt
Złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 30 pkt
Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza do danego żłobka 10 pkt
Lokalizacja żłobka w stosunku do miejsca zamieszkania dziecka 5 pkt
Trudna sytuacja rodzinna 5 pkt
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 pkt

Wyjaśnienie kryteriów, terminy, zasady, punktacja żłobki niepubliczne z miejskim dofinasowaniem - plik w formacie pdf

Lista żłobków niepublicznych z miejskim dofinasowaniem.pdf

Harmonogram rekrutacji do żłobków niepublicznych

 
Od 18.04.2014 do 30.05.2014 r. - pobieranie w żłobkach (wykaz żłobków będzie opublikowany 14 maja 2014 r.) wniosku "Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015", który jest dostępny również na stronach internetowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl
15.05.2014 do 30.05.2014 r. - przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” przez dyrektorów poszczególnych żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków.
9.06.2014 r. godz. 10.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Od 10.06.2014 do 30.06.2014 - podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2014/2015.
29.08.2014 r. godz. 10.00 - lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy.
REKLAMA

To może Cię zainteresować