Musiałowicz/Cieślak (WYSTAWA)

Radio RAM | Utworzono: 08.11.2013, 17:45
A|A|A

mat. prasowe

Henryk Musiałowicz obchodzi w styczniu swoje 100. urodziny.  Z tej okazji Galeria Miejska we Wrocławiu przygotowała przekrojową prezentację jego malarstwa i form przestrzennych, w tym tych powstałych w ostatnim dziesięcioleciu. Wystawę dopełniają fotografie Musiałowicza w obiektywie Macieja Cieślaka, laureata nagrody National Geographic w kategorii "Ludzie".

Musiałowicz zawsze był outsiderem. Jak mówi o sobie: „Jestem samotnikiem. To przynosi mi spokój i skupienie”. Z tego też powodu jego dorobku nie daje się zakwalifikować do żadnego nurtu czy tendencji w sztuce. Twórczość Henryka Musiałowicza jakkolwiek otwarta na wartości duchowe, nie jest religijna w sensie tematycznym. „Pragnieniem artysty – jak twierdzi Renata Rogozińska  - było natomiast tworzenie dzieł głęboko humanistycznych, dotykających prymarnych prawd o człowieku, o  jego dramatycznej kondycji - kruchej, przesyconej bólem przemijania, nieustannie zagrożonej cierpieniem, samotnością, niebytem, ale też pełnej tęsknoty za tym, co boskie i wieczne”.

Artysta był zawsze przeświadczony o tym, że celem tworzenia sztuki jest skłanianie widza do kontemplacji, zadumy, rozważań. W obrazach artysty powtarzają się często te same metaforyczne znaki. „Wyobrażenia ludzi tak są w nich uogólnione i w taki sposób zsyntetyzowane, że stały się jedynie symbolami, wyrażając to, co w człowieku wzniosłe i co jest w nim wartością ponad fizyczną, ponadczasową. Wszędzie u Musiałowicza napotykamy mowę znaków” – pisze Bożena Kowalska. Musiałowicz, naznaczony traumą wojny stawia w swej sztuce pytanie o sens istnienia „wobec przerażającej golgoty człowieczej”.

Prezentowane na wystawie zdjęcia to efekt spotkania i wspólnego działania Henryka Musiałowicza i Macieja Cieślaka. Stanowią one dialog między dwoma osobowościami. Artyści reprezentują bowiem różne drogi wypełnienia swojego życia sztuką. Jeden z nich jest outsiderem, zamkniętym w swojej pracowni i w pełni skupionym na tworzeniu. Drugi realizuje się zawodowo w biznesie, poświęcając fotografii swój wolny czas.

15 listopada – 14 grudnia 2013
Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku  w godzinach 10-18 i w soboty w godzinach 12-16

Henryk Musiałowicz
Artysta malarz i rysownik, twórca form przestrzennych. Urodził się w Gnieźnie 5 stycznia 1914 roku. W przyszłym roku przypadają jego 100. urodziny.  Studiował na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Felicjana Kowarskiego i prof. Leonarda Pekalskiego. Dyplom uzyskał w roku 1948. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków od 1945 roku.

Po zakończeniu wojny życie i twórczość związał z Warszawą. Prace artysty wystawiane były na ponad 100 wystawach indywidualnych i 100 zbiorowych na całym świecie, między innymi w Genewie, Nowym Jorku, Kopenhadze, Mediolanie i Rzymie. Jedną z największych wystaw w kraju zorganizowano w Muzeum Powstania Warszawskiego i "Zapamiętane, ocalone, niezatarte. Wojna i Powstanie 1939-1945". W 2002 wielką retrospektywę jego twórczości zorganizowało Muzeum Narodowe w Poznaniu. Prace artysty znajdują się w muzeach, a także w licznych znaczących kolekcjach prywatnych w Polsce i na całym świecie.
Twórczość Henryka Musiałowicza realizuje się w długich, malowanych latami cyklach. Najważniejsze z nich to: ,,Dno morskie", ,,Krajobraz animalistyczny", ,,Portret z wyobraźni" ,,Wojna przeciw człowiekowi", ,,Harnasie" ,,Reminiscencje" ,,Oczekiwanie", ,,Rodzina", ,,Sacrum". W latach 90. artysta zaczyna tworzyć formy trójwymiarowe.

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Kultury (SEC). Członek Accademia Tiberina w Rzymie, Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych (AIAP), Accademia Italians della Arte e del Lavoro w Parmie, Accademia Bedriacense w Calvatone. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień: 1978 - Złota Odznaka Polskich Artystów Plastyków; 1999 - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; 2009 - Złota Gloria Artis.

Maciej Cieślak
fotograf, doradca kapitałowy, doktor fizyki. Porusza się w obszarze fotografii artystycznej uzupełniając ją formami takimi jak reportaż, dokument czy inscenizacja. Najczęstszym tematem prac jest człowiek, jego przeżycia i relacje ze światem. Czuje przymus odbywania dalekich podróży.
Studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie w Heidelbergu. Posiada tytuł doktora w dziedzinie fizyki jądrowej. Absolwent studiów doktorskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skończył Studium Fotografii ZPAF w Warszawie. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Nagrodzony w konkursie National Geographic 2010. Członek Związku Polskich Artystów fotografików. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Konteksty:
Bożena Kowalska, OF HENRYK MUSIAŁOWICZ'S ART, Dialogue and Universalism, 2010
Renata Rogozińska, THE ICONS OF HOPE. HENRYK MUSIAŁOWICZ, Dialogue and Universalism, 2010

REKLAMA