Łapiński chce od Dutkiewicza pieniędzy na obwodnicę. I to zaraz. Słusznie?

Radio RAM, (łm) | Utworzono: 17.12.2008, 23:59 | Zmodyfikowano: 18.12.2008, 08:23
A|A|A

Wizualizacja Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

Marszałek Marek Łapiński chce, by Wrocław przekazał w najbliższych latach aż 50 mln zł na budowę obwodnicy wschodniej (od niedawna zwanej "łącznikiem aglomeracyjnym"). Z tego 10 mln zł miałoby być zapisane już w przyszłorocznym budżecie miasta. Kłopot w tym, że władze Wrocławia chcą wspomóc tę inwestycję, ale nie wcześniej niż w 2012 r.

Posłuchaj relacji Radia Wrocław:

Rzecznik prezydenta miasta Marcin Garcarz zachęca marszałka, by zaczął budowę obwodnicy. Jeśli to zrobi, miasto mu pomoże - zapewnia Garcarz. Posłuchaj:

Spór o pieniądze na obwodnicę ma także wymiar polityczny. To kolejna odsłona konfliktu Platformy Obywatelskiej (jej działaczem jest marszałek) z Rafałem Dutkiewiczem i jego ruchem Polska XXI. Czy prezydent Wrocławia ugnie się? Pisze o tym Katarzyna Górowicz w swoim komentarzu.

Marszałek Łapiński przesłał list w sprawie obwodnicy Barbarze Zdrojewskiej, przewodniczącej wrocławskiej rady miejskiej (notabene, swojej koleżance z PO). Tłumaczy w nim, w jaki dokładnie sposób pieniądze z budżetu Wrocławia już teraz pomogłyby obwodnicy. Posłuchaj, co o liście mówił Łapiński:

A oto cały list marszałka do przewodniczącej Rady Miasta Wrocławia:


"W związku z deklaracjami Prezydenta Miasta Wrocławia pana Rafała Dutkiewicza, dotyczącymi możliwości współfinansowania inwestycji "Łącznik aglomeracyjny A4-S8" po roku 2012, z wielką satysfakcją przyjąłem możliwość szybszego współfinansowania jej realizacji, co swe odzwierciedlenie znalazło w poprawce do budżetu Wrocławia na rok 2009 złożonej przez klub Platformy Obywatelskiej. Dziękuję za wsparcie tej inicjatywy. Wierzę, że dzięki oczekiwanej pozytywnej decyzji w tej sprawie całego Samorządu Wrocławia, zakończą się polemiki i kontrowersje dotyczące Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Obecnie w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei, trwa procedura przetargowa na roboty budowlane dla zadania "Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka – Etap IV Zadanie nr 2 km 0+717,61 – 6+308,00" tj. odcinka pomiędzy ulicą Kościuszki w Siechnicach, a ulicą Odrzańską w Łanach. Ostateczna wartość zadania zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Dolnośląskiego zaplanowano na cały etap od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 94 kwotę 350 mln zł.

Wyjaśnię, że ogłoszony przetarg dotyczy fragmentu tego etapu, tj. 5,5 km drogi wraz z infrastrukturą inżynierską (mosty, wiadukty). Jednak znaczący efekt komunikacyjny zostanie osiągnięty dopiero po połączeniu powyższego odcinka z drogą wojewódzką 455 i drogą krajową 94, a nie jedynie z ulicami gminnymi w Siechnicach i Łanach. Obecne zaawansowanie prac projektowych, a także dzięki spodziewanemu zwiększeniu finansowania w 2009 roku i latach następnych, pozwoliłoby na wszczęcie przetargu na roboty budowlane dla dwóch odcinków spinających układ komunikacyjny już w czerwcu 2009r, a nie dopiero w latach kolejnych.

Otrzymanie wsparcia finansowego z budżetu Miasta Wrocławia już w 2009 roku spowoduje, że szybciej zrealizowane zostaną prace na odcinkach:
pomiędzy drogą 94 a zadaniem 2 (mosty)
pomiędzy zadaniem 2 a drogą wojewódzką nr 455.
Ten etap "Łącznika aglomeracyjnego A4–S8" jest znaczącym odcinkiem, dzięki któremu poprawi się układ komunikacyjny aglomeracji wrocławskiej.

Cała inwestycja związana z „Łącznikiem aglomeracyjnym A4-S8” składa się z czterech etapów:
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ronda w miejscowości Żerniki Wrocławskie do węzła autostradowego Wrocław – Wschód w miejscowości Krajków – wartość etapu to 50 000 000 PLN.
2. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) – wartość tego etapu to 129 007 120 PLN.
3. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami – wartość etapu to 350 000 000 PLN.
4. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej od drogi nr 455 do drogi krajowej nr 8 – wartość etapu to 247 000 000 PLN.
Łączna wartość inwestycji to 776 007 120 PLN. (Wartości wg WPI Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013).

Możliwy termin zakończenia całości inwestycji to połowa 2013 roku. Natomiast zakończenie etapu współfinansowanego przez Miasto Wrocław kwotą około 50 mln złotych od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami, to połowa roku 2012.

Aby sprawnie i szybciej przeprowadzić tę inwestycję, udział finansowy Miasta Wrocław, zapisany w dokumentach programowych, wyglądać powinien w następujący sposób:
- Kwota 10 mln zł w budżecie roku 2009
- Kwota 20 mln zł – gwarancja środków w WPI Miasta Wrocław w roku 2010
- Kwota 20 mln zł – gwarancja środków w WPI Miasta Wrocław w roku 2011
Nie oznacza to, że kwoty proponowane przez Samorząd Województwa decyzją Radnych Rady Miejskiej nie mogą być zwiększone. Ważne jest, że decyzje o budżetach na lata 2009, 2010, 2011 będą podejmowane w bieżącej kadencji samorządu Wrocławia, co w stu procentach gwarantuje zawarcie porozumienia co do przekazania ww. środków.

Wsparcie finansowe Rady Miejskiej Wrocławia będzie gwarancją realizacji w krótszym czasie tak bardzo oczekiwanego przez mieszkańców Wrocławia przedsięwzięcia.

Województwo Dolnośląskie gotowe jest do przyjęcia pomocy finansowej Miasta Wrocław na realizację zadania: "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami" i podpisania odpowiednich porozumień w momencie podjęcia przez Radę Miasta Wrocław stosownych decyzji budżetowych oraz zmian w WPI. Wówczas dokonamy zmian w swoich uchwałach dotyczących budżetu i WPI".


(Przeczytaj też nasz raport o Wschodniej Obwodnicy Wrocławia).

REKLAMA
Dźwięki
Łapiński chce od Dutkiewicza pieniędzy na obwodnicę. I to już teraz. Relacja Radia Wrocław.
Łapiński chce od Dutkiewicza pieniędzy na obwodnicę. I to już teraz. Mówi Marcin Garcarz, rzecznik prezydenta Wrocławia. Nagranie Radia Wrocław.
Łapiński chce od Dutkiewicza pieniędzy na obwodnicę. I to już teraz. Mówi marszałek Marek Łapiński. Nagranie Radia Wrocław.