Wrocławski sąd o orzeczeniu TK

Radio RAM | Utworzono: 24.10.2007, 16:20 | Zmodyfikowano: 25.10.2007, 11:41
A|A|A

Sędzia Bogusław Tocicki/fot. Krzysztof Czajka/SPGW

Zastrzegł jednak, że nie ma pełnej wiedzy na temat uzasadnienia orzeczenia. W okręgu wrocławskim pracuje 45 asesorów. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile w ostatnim roku wydali wyroków. Sędzia Tocicki zaznacza, że Trybunał Konstytucyjny dał ustawodawcy maksymalnie długi czas na zmianę złego prawa - 1,5 roku.

Trybunał orzekł, że niezgodne z konstytucją jest pełnienie funkcji asesorów powoływanych przez ministra sprawiedliwości, zaznaczając, że wyroki wydane dotychczas przez asesorów nie mogą być automatycznie kwestionowane.

Sędzia sprawozdawca Ewa Łętowska wyjaśniła w ustnym uzasadnieniu wyroku, że tak skonstruowana asesura nie spełnia konstytucyjnych warunków niezależności sędziów. Za najważniejszy dowód tego uznała dopuszczalność odwoływania asesora i brak ustawowego określenia granic czasowych asesury.

Zdaniem Bogusława Tocickiego niewykluczone, że w Polsce zostanie wprowadzony schemat niemiecki - tzn. powoływanie sędziów na próbę. Dopiero po jej przejściu sędziowie byliby powoływani na czas nieokreślony.

REKLAMA