Kierownik Muzeum Etnograficznego ze Złotym Medalem Gloria Artis

materiały prasowe, jk | Utworzono: 13.05.2019, 15:06 | Zmodyfikowano: 13.05.2019, 15:06
A|A|A

fot. muzuem

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Elżbieta Berendt w 2013 r. otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2019, czyli w roku obchodów 65-lecia Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu uhonorowano ją złotym medalem w kategorii muzealnictwo. Nagrodę wręczył Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Elżbieta Berendt funkcję kierownika Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu pełni od 1994 roku. Jest także Członkiną Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego. W latach 2016–2018 uczestniczyła ponadto w pracach Rady Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Od wielu lat należy do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Specjalizuje się w problematyce sztuki ludowej i tożsamości kulturowej, jest niestrudzoną popularyzatorką problematyki kultury ludowej i jej regionalnego zróżnicowania, w tym zwłaszcza przeobrażeń pojęcia „lokalności”.

REKLAMA