PiS i Bezpartyjni Samorządowcy podpisali umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku

Radio RAM, GN, PAP | Utworzono: 13.11.2018, 13:11 | Zmodyfikowano: 13.11.2018, 14:11
A|A|A

fot. Twitter Prawo i Sprawiedliwość @pisorgpl

Prawo i Sprawiedliwość oraz Bezpartyjni Samorządowcy podpisali umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku. Prezydent Lubina Robert Raczyński z Bezpartyjnych Samorządowców, który negocjował umowę, zaznaczył, że jednym z punktów porozumienia była zgoda rządu na zmniejszenie podatku miedziowego, który KGHM płaci od 2012 roku w kwocie około 1,5 miliarda rocznie.

- Porozumienie dotyczący regionalnych spraw gospodarczych i rozwoju Dolnego Śląska. Mówiliśmy, że kluczem musi być ustępstwo ze strony rządu dotyczące zmniejszenia podatku miedziowego. W porozumieniu zawarta jest klauzula, która mówi o zmniejszeniu podatku o 15% od 1 kwietnia. Zawarliśmy porozumienie, które daje gwarancję rozwoju Dolnego Śląska - mówił Raczyński.

O tym, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, pisaliśmy kilkanaście dni temu: We Wrocławiu spotkali się wtedy Michał Dworczyk, Adam Lipiński, szef miedziowych struktur PiS oraz marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski.

We wtorek w budynku Sejmu podpisano umowę koalicyjną.

"Pracowaliśmy przez wiele dni nad programem rozwoju dla regionu, bardzo się cieszymy, że to porozumienie jest nie tylko szansą na rozwój Dolnego Śląska, ale również dowodem na to, że w Polsce ponad podziałami politycznymi można rozmawiać o tym, co jest dobre dla regionu, dla mieszkańców, bo choć różnimy się politycznie, to cel mieliśmy ten sam" - dodał Dworczyk.

Jak mówił Radiu RAM prezydent Lubina Robert Raczyński warunkami koalicji było zmniejszenie podatku miedziowego, ale też inwestycje w infrastrukturę kolejową i drogową oraz usprawnienie pracy samorządu. Michał Dworczyk powiedział też, że PiS zgodził się na to, by marszałka województwa wskazali Bezpartyjni.

"Zgodziliśmy się, aby kandydata na marszałka woj. dolnośląskiego zaproponowali Bezpartyjni Samorządowcy. Dwóch wicemarszałków wskaże PiS, a także przewodniczący sejmiku województwa" - mówił Michał Dworczyk. 

Robert Raczyński dodał: "Marszałkiem powinien pozostać Cezary Przybylski".

W tegorocznych wyborach do sejmiku dolnośląskiego Bezpartyjni Samorządowcy zdobyli 6 mandatów i stali się kluczowym ugrupowaniem do ewentualnej koalicji, ponieważ PiS zdobyło 14 mandatów w 36-osobowym sejmiku, a Koalicja Obywatelska ma 13 radnych. Pozostałe mandaty przypadły: KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska - 2 i PSL - 1.

Mirosław Lubiński, radny wybrany z list Polskiego Stronnictwa Ludowego w sejmiku dolnośląskim, przyznał w ubiegłym tygodniu, że jest skłonny do współpracy z ewentualną koalicją PiS-Bezpartyjni Samorządowcy.

Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej skomentował: "Myślę, że Bezpartyjni Samorządowcy będą żałować decyzji o koalicji z PiS na Dolnym Śląsku".

Jego zdaniem koalicja ta przetrwa rok, czyli tyle, ile - jak mówił - PiS będzie jeszcze rządzić w Polsce.

Bezpartyjni Samorządowcy o ewentualnej koalicji rozmawiali też z Koalicją Obywatelską. Zdaniem wiceszefa PO tym, co przesądziło o ostatecznym porozumieniu z Prawem i Sprawiedliwością była oferta stanowisk dla Bezpartyjnych Samorządowców.

Poniżej umowa, która została zawarta między PiS i Bezpartyjnymi Samorządowcami:

 

Umowa koalicyjna

pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością oraz Bezpartyjnymi Samorządowcami

z dnia 13 listopada 2018 roku

 

Prawo i Sprawiedliwość oraz Bezpartyjni Samorządowcy w poczuciu odpowiedzialności za Dolny Śląsk i jego rozwój społeczno – gospodarczy podpisują umowę koalicyjną. Głównym celem zawiązanej koalicji jest budowanie i planowanie strategicznych działań na poziomie regionalnym w oparciu o idee równomiernego rozwoju Dolnego Śląska. Strony umowy koalicyjnej deklarują wzajemną współpracę i wspieranie się w realizowaniu wspólnych celów. Koalicja zostaje zawiązana na lata 2018 -2023. Strony umowy koalicyjnej uznają za kluczowe działania na rzecz:

 1. Rozwoju infrastruktury drogowej m.in.poprzez: rozbudowę sieci dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku w kierunku Międzylesia (Wrocław – Kłodzko – Międzylesie – granica państwa) – wpisanie do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych drogi S8 Kobierzyce – Kłodzko – Boboszów z przebiegiem i węzłem w okolicach Sobótki
  i stosowne do tego aneksowanie dokumentacji dotyczącej opracowania studium korytarzowego tej trasy oraz zlecenie i opracowanie studium korytarzowego i studium wykonalności dla odcinka drogi ekspresowej łączącej węzeł S8 Sobótka z węzłem S3 w Bolkowie przez Świdnicę
  i Świebodzice oraz zlecenie dokumentacji projektowej dla przebudowy lub budowy dróg krajowych łączących węzeł S3 w Bolkowie z Wałbrzychem
  i Jelenią Górą (do realizacji z nowego Programu Budowy Dróg Krajowych
  i Autostrad po 2023 roku).

Utrzymanie większości zjazdów z A4 po planowanej modernizacji autostrady; wpisanie do nowego kontraktu wojewódzkiego i przystąpienie do realizacji obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich m.in.: Strzegomia, Dzierżoniowa, Złotoryi, Boguszowa Gorce, Góry, wschodniej obwodnicy Wrocławia oraz w ciągu dróg krajowych obwodnic m.in.: Ścinawy wraz z mostem na Odrze, Świdnicy, Milicza; przekazanie na rzecz samorządu województwa, w celu ich reaktywacji, nieczynnych linii kolejowych, w szczególności linii wskazanych w załączniku wraz z aplikowaniem o proporcjonalne wsparcie ze wszystkich dostępnych programów rządowych. Budowę systemu kolei aglomeracyjnej na trzech obszarach: miedziowym, wrocławskim, sudeckim oraz podjęcie działań na rzecz ich powiązania infrastrukturą o wysokich parametrach prędkości.

 1. Rozwoju gospodarczego województwa m.in. poprzez: obniżenie o 15 % podatku miedziowego oraz wprowadzenie udziału samorządu w tym podatku z dniem 1 kwietnia 2019; budowę parku technologicznego w Lubinie jako narzędzia rozwoju obszaru LGOM; wsparcie użeglowienia Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wsparcie rozwoju Stawów Milickich.

 2. Ochrony Środowiska m.in. poprzez: stworzenie programu walki ze smogiem dla gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Województwie Dolnośląskim w szczególności w miejscowościach o charakterze turystycznym i uzdrowiskowym; starania o zracjonalizowanie gospodarki odpadami na terenie województwa i w konsekwencji obniżenie cen śmieci. Wsparcie programu gazyfikacji gmin Dolnego Śląska.

 3. Ochrony Zdrowia m.in. poprzez: budowę nowego modułowego szpitala onkologicznego; wsparcia budowy Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Innowacyjnej i Ośrodka Senioralnego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Wsparcie infrastruktury uzdrowiskowej na terenie Dolnego Śląska.

 4. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego m.in. poprzez: podjęcie działań legislacyjnych na rzecz wzmocnienia ochrony miejsc pamięci narodowej ratowanie i zagospodarowanie zagrożonego materialnego dziedzictwa kulturowego w tym wsparcie dla najcenniejszych obiektów zabytkowych regionu oraz działania mające na celu uznanie za pomniki historii najważniejszych obiektów i miejsc historycznych.

 5. Rozwoju Sportu i Turystyki m.in. poprzez: wsparcie budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej, Centrum Sportowego im. Ireny Szewińskiej w Lubinie oraz Stadionu klubu Górnik Nowe Miasto Wałbrzych. Podjęcie działań na rzecz stworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wsparcie przez Ministerstwo Sportu rozbudowy infrastruktury sportowej m.in. w takich dyscyplinach jak pływanie (program Dolnośląski Delfinek) i kolarstwo.

 6. Utworzenie grupy roboczej której zadaniem będzie przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących samorządu.

Strony koalicyjne uzgadniają:

Bezpartyjni Samorządowy zarekomendują kandydata na Marszałka, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który uzyska akceptację władz Regionu Dolnego Śląska PiS.

Prawo i Sprawiedliwość zarekomenduje dwóch Wicemarszałków oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto strony umowy koalicyjnej zobowiązują się, że w sytuacjach nie opisanych w celach szczegółowych, będą dążyły do wspólnych uzgodnień programowych dotyczących polityki rozwoju regionalnego w oparciu o zasadę równomiernego rozwoju.

Jednocześnie strony będą dążyły do ustalenia w ramach wzajemnych konsultacji wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących działań i funkcjonowania Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości: W imieniu Bezpartyjnych Samorządowców:

Adam Lipiński

Przew. Dolnośląskiej Rady Reg. PiS

Cezary Przybylski

Marszałek Woj. Dolnośląskiego

Michał Dworczyk 

Poseł RP, Szef KPRM

Robert Raczyński

Prezydent Lubina

 

 

 

 

Element Serwisów Informacyjnych PAP
REKLAMA

To może Cię zainteresować