CYFROWA BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA EDUKACJA

Radio RAM, GN | Utworzono: 23.01.2018, 09:17 | Zmodyfikowano: 23.01.2018, 09:17
A|A|A

fot. mat. prasowe

W swojej obecnej formule jest portalem internetowym w formie biblioteki cyfrowej zawierającej wspomnienia, relacje i materiały świadków historii ze szczególnym uwzględnieniem osób zaangażowanych w działalność ruchów niepodległościowych w PRL. W myśl maksymy „Historia jest wyciągiem z niezliczonych biografii” (Thomas Carlyle) dążymy do tego, by świadkowie historii opowiedzieli nam historie swojego życia, które utrwalone w postaci audiowizualnej i wzbogacone o zdigitalizowane dokumenty z epoki oraz materiały ikonograficzne, pozwolą zachować pamięć o bohaterach minionych dziesięcioleci, tych nieznanych „zwykłych-niezwykłych”, którzy oddali część swojego życia za wolność naszego kraju. Celem CBM Edukacja jest zebranie, zgromadzenie i opowiedzenie historii tych ludzi reszcie społeczeństwa, a w szczególności młodzieży i zachęcenie jej do poszukiwania świadków historii w swoim otoczeniu.

CBM Edukacja podzielona jest na sekcje tematyczne, które systematycznie rozbudowywane są w ramach kolejnych projektów. W efekcie, w jednym miejscu, w ogólnodostępnej formie, pochylając się nad metodologią historii mówionej, zgromadzimy skatalogowane wspomnienia świadków historii oraz towarzyszące im zdjęcia, dokumenty i inne materiały ikonograficzne. Zebrane relacje w postaci wywiadów biograficznych, i zdigitalizowane materiały źródłowe, opatrzone notkami biograficznymi, posłużą historykom, naukowcom, szkołom, a także innym odbiorcom. W oparciu o nie powstawać będą prace dyplomowe, scenariusze lekcji i inne formy aktywności naukowej i wspierającej naukę. Sukcesywnie zbiory biblioteczne uzupełniane będą o narzędzia ułatwiające nauczycielom uczenie historii z wykorzystaniem wywiadu biograficznego, a uczniom podejmowanie samokształcenia. Potencjał CBM Edukacja kryje się w jego cykliczności i wielopoziomowym bogactwie, co stwarza przestrzeń do podjęcia niestandardowych działań i innowacyjnych rozwiązań przy przygotowywaniu oferty wspierającej nauczanie historii dla szkół. Docelowo – z kolejnymi projektami – dotrzeć pragniemy do co najmniej pół tysiąca świadków historii. Opowiedziane przez świadków historie życia zamieszczone będą w CBM Edukacja w towarzystwie biografii, zdjęć, materiałów ikonograficznych, dokumentów. W ramach kolejnych odsłon będziemy również opracowywać zebrane już materiały. Sukcesywnie wszystkie relacje poddane zostaną transkrypcji, o które wzbogacone zostaną dotychczasowe zbiory. Dodatkowe materiały historyczne dotyczące konkretnych świadków, jak i czasu historycznego, zachodzących wydarzeń, tych przełomowych i dotyczących życia codziennego oraz historii mentalności, będą poszerzały skatalogowane już rekordy. Zbiory biblioteczne uzupełniane będą o artykuły naukowe i popularnonaukowe dotyczące świadków historii. Specjaliści opracowywać będą pomoce naukowe dla nauczycieli i szkół, bowiem zależy nam na wsparciu edukacji formalnej, a szczególności historii najnowszej i zaniedbywanych przez świat nauki kobiet. Przechowywane w bibliotece scenariusze lekcji, filmy dokumentalne krótkometrażowe, etiudy historyczne, gry mobilne, piosenki historyczne, itd., będą drogą do uczenia się historii, budowania pozytywnego wizerunku osoby świadomej swojej przeszłości i tożsamości narodowej oraz spoczywających z tej racji na niej obowiązkach. W efekcie biblioteka będzie nowoczesnym multimedialnym narzędziem do wspierania, promowania i uczenia się historii i patriotyzmu, odpowiedzią na potrzeby uczniów i przestrzenią dla nich do doświadczania historii i „zabawy” nią. Dążąc do podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działając na rzecz szeroko rozumianej nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania chcemy, by przechowywane w bibliotece zdigitalizowane zbiory docierały do Polaków i Polonii rozsianych po całym świecie i były narzędziem do podejmowania kolejnych działań wspierających naukę, tradycję i kulturę, a w szczególności edukację historyczną i patriotyczną.

Chcemy, by nasze działania przywróciły pamięć o osobach, które często pozostając dla reszty społeczeństwa bezimienne, walczyły o wolną i demokratyczną Polskę, ale także o osobach, które w tamtych czasach żyły i wydawać by się mogło, że jedynie tamtą rzeczywistość doświadczały. Badania z kręgu historii mówionej nie skupiają się bowiem jedynie na doniosłych wydarzeniach i znanych ludziach. W centrum ich zainteresowania znajduje się zwykły człowiek i jego punkt widzenia. Dążymy do tego, by przywrócić świadkom historii poczucie własnej wartości, sprawczości, a przede wszystkim, by zagospodarować ich potencjał na rzecz innych. Osoby te, niegdyś czynne, zaangażowane, ofiarne, dzisiaj, z różnych przyczyn, cechują się nieufnością, zamknięciem w sobie, w konsekwencji zagrożone są wykluczeniem społecznym. Wierzymy, że spotkania z wolontariuszami i historykami oraz prace nad biblioteką, pomogą wydobyć na światło dzienne doświadczenia, przemyślenia i przeżycia będące udziałem świadków historii oraz będą przestrzenią terapeutyczną. Budując międzypokoleniową oraz wewnątrzpokoleniową więź stworzymy dla świadków historii i wolontariuszy płaszczyznę do uczenia się od siebie. Wolontariusze, wywodzący się z grona młodzieży i seniorów działając przy tworzeniu biblioteki, zdobędą nowe kompetencje społeczne, i będą rozwijać własne zainteresowania. Działając na rzecz wolontariatu i jego promocji w realizację naszych działań włączamy grono wolontariuszy, którzy poprzez bezpośredni kontakt ze świadkami historii, uczą się odpowiedzialności za drugiego człowieka.

W roku 2017 przewidzieliśmy premierę pierwszej sekcji CBM Edukacja pod roboczym tytułem „Zapomniani bohaterowie”, która dedykowana jest 50 świadkom historii (do 50 osób), którzy żyli i działali w okresie od 1945 r. Zebrane zarówno przez wolontariuszy jak i specjalistów relacje biograficzne zamieszczone zostaną w zakładce „Projekty” pod nazwą „Zapomniani bohaterowie”. Towarzyszyć im będą zdigitalizowane dokumenty oraz życiorysy świadków historii.

O projekcie rozmawialiśmy w naszym studiu z pomysłodawcami bilblioteki - Małgorzatą Koronkiewicz-Hupajło i Michałem Wychodilem:

 

REKLAMA

To może Cię zainteresować