Jak powinien się rozwijać Wrocław? Oto nowe studium rozwoju miasta

Przemek Gałecki, GN | Utworzono: 10.01.2018, 16:56 | Zmodyfikowano: 10.01.2018, 16:56
A|A|A

fot. materiały prasowe

Nowatorskie. Tak o "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia" mówią autorzy tego dokumentu. W czwartek studium trafi pod obrady miejskich radnych. Dokument przedstawia miejskie uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta. Opisuje np. osiem stylów zamieszkiwania i według nich dopuszcza, albo zakazuje zmian w poszczególnych obszarach.

Magdalena Argasińska z biura ochrony przyrody tłumaczy, że w stosunku do poprzedniego studium poszerzono tereny zielone we Wrocławiu o 1000 ha.

- Poszerzyliśmy doliny rzeczne, poszerzyliśmy kliny mające funkcje przewietrzania miasta, stworzyliśmy nowe tereny nadrzeczne, nie tylko wzdłuż głównych rzek. Całe pola irygacyjne, zdjęliśmy z nich zabudowę, ze względu na bardzo wartościowy i cenny krajobraz przyrodniczy - tłumaczy Magdalena Argasińska.

Studium wprowadza także obszary dedykowane zieleni na terenach zurbanizowanych. Przyjęcie dokumentu oznacza również zatwierdzenie miejskich polityk - mobilności, dziedzictwa, przestrzeni publicznych, rzek.

Anna Sroczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, tłumaczy, że studium jest nowatorskie, bo dokładnie opisuje miejskie polityki - np. dotyczącą zieleni, czy zabytków i tych współczesnych dóbr kulturowych:

- Jest to mocniejsza ochrona, która zapisana w studium, daje nam podstawę prawną, żeby, przy opracowaniu planu miejscowego, chronić w każdym zakresie to, co uważamy za ważne, dla takich obiektów - tłumaczy Anna Sroczyńska.  

Co ciekawe w studium Wrocław został podzielony na aż 101 jednostek urbanistycznych. Dlaczego nie podział po prostu na osiedla?

- Chcieliśmy bardzo indywidualnie potraktować różne rejony miasta. Żeby ludzie poczuli, że ten podział, który jest tak w specyficznym dokumencie, był bliżej ich. Mieszkaniec jest w stanie wiedzieć precyzyjnie, co w jego miejscu życia i pracy będzie się działo - tłumaczy Przemysław Matyja z Biura Rozwoju Wrocławia.

W trakcie przygotowywania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia" wpłynęło blisko 5000 wniosków, ponad 1100 uwag, odbyło się 100 spotkań z mieszkańcami, a konsultacje społeczne trwały ponad pół roku. 

REKLAMA

To może Cię zainteresować