Super nowoczesny robot czekał na tę decyzję 7 lat

Elżbieta Osowicz | Utworzono: 26.10.2017, 12:17 | Zmodyfikowano: 26.10.2017, 12:17
A|A|A

fot. wssk.wroc.pl

Robot uznany i stosowany na całym świecie w Polsce cały czas miał pod górkę. Wrocławski szpital przy ulicy Kamieńskiego kupił go ze środków własnych i sponsorskich. Operacje były opłacane z grantów naukowych lub środków fundacji wspierającej placówkę. Lekarze wielokrotnie mówili, że urządzenie jest wykorzystywane w 10 procentach, choć jest bardzo skuteczny, rany goją się lepiej i pacjenci szybciej wracają do zdrowia. Agencja Oceny Technologii Medycznych długo się zastanawiała nad refundowaniem zabiegów przy użyciu tego aparatu. Pierwsza decyzja była negatywna. Druga już w części była pozytywna. Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na nasze pytania napisało, że jest zgoda na finansowanie trzech rodzajów operacji: raka jelita grubego, prostaty i macicy.

Obecnie w resorcie zdrowia toczą się prace mające na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Da Vinci został zainstalowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu w 2010 roku. Kosztował ponad 9 milionów złotych.

Pismo, które do Radia RAM przesłano z Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia:

"Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wydanymi na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016., poz. 1793 z późn. zm.), zabiegi z zastosowaniem systemu chirurgii robotowej da Vinci nie są świadczeniami gwarantowanymi. W związku z tym, nie mogą być finansowane bądź współfinansowane ze środków publicznych.

Zasadność finansowania ze środków publicznych leczenia z zastosowaniem systemu chirurgicznego da Vinci była przedmiotem zlecenia do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w 2013 r. W roku 2014 r. Prezes AOTMiT wydał negatywną rekomendację w przedmiotowej sprawie.

Niemniej jednak 24 listopada 2016 r. Minister Zdrowia zlecił Prezesowi AOTMiT wydanie opinii dla zastosowania systemu chirurgicznego da Vinci we wskazaniach: rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, rak błony śluzowej macicy, celem zweryfikowania aktualności informacji zawartych we wcześniejszych rekomendacjach Prezesa Agencji dla tego systemu. Po ponownej analizie zaktualizowanych danych klinicznych i kosztowych Prezesa AOTMiT, w dniu 23 maja 2017 r., wydał pozytywną opinię, co do zasadności finansowania ze środków publicznych przedmiotowej technologii, w trzech ocenianych wskazaniach.

Minister Zdrowia, mając na uwadze opinię Prezesa AOTMiT, podjął decyzję o zakwalifikowaniu jako świadczenie gwarantowane leczenia za pomocą systemu chirurgicznego da Vinci we wskazaniach: rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, rak błony śluzowej macicy.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia toczą się prace mające na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego i uwzględnienie przedmiotowej technologii w wykazie świadczeń gwarantowanych."

REKLAMA