Muzyka na Nadodrzu

Radio RAM na podst. materiałów prasowych | Utworzono: 21.09.2017, 22:49 | Zmodyfikowano: 21.09.2017, 22:49
A|A|A

na zdj. Chór Marianum

23 września 2017 o godz. 17:00 odbędzie się pierwszy koncert pod nazwą "Muzyka na Nadodrzu". Wystąpią na nim dwa wrocławskie chóry:

Chór Marianum pod dyrekcją Marka Zborowskiego, sopran solo Mariola Augustyn, akompaniament Anna Danielewicz oraz Wrocławski Chór Seniora Sceny Kamienica pod dyrekcją Tomasza Maleszewskiego, akompaniament Magdalena Jaszczak.

W programie utwory m.in G. F. Haendla, J. Haydna, T. Albinioniego, A Brucknera, E. Elgara, utwory patriotyczne.
Czas trwania ok. 60 minut
Wstęp wolny. ZAPRASZAMYProjekt jest realizowany w ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw, do kórego mogły zgłaszać się nieformalne, trzyosobowe sąsiedzkie grupy. Chór MARIANUM powstał w kwietniu 1995 roku. przy parafii p.w. Ducha Św. Jego założycielem jest obecny dyrygent - Marek Zborowski. Od września 1999 r. zespół działa przy Kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu W dorobku 20-letniej działalności artystycznej zespołu znajdują się utwory wybitnych kompozytorów polskich obcych z różnych epok. Chór wyjeżdżał trzykrotnie na koncerty do Włoch, Austrii i Niemiec. W 2005 r. zespół nagrał płytę przedstawiającą swój 10-letni dorobek. Chór jest laureatem nagród zdobytych na II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej w Sulistrowicach i I Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Chóralnej VOX DOMINI w Prusicach oraz na II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej CANTATE DOMINO w Krakowie.

Wrocławski Chór Seniora przy Scenie Kamienica - jak sama nazwa wskazuje chór prowadzony jest przy Scenie Kamienica, która ma swoją siedzibę przy ul. Lelewela. Dyrygentem chóru jest Tomasz Maleszewski, a członkami wrocławscy seniorzy, w tym mieszkańcy Nadodrza. W składzie będzie można zatem wypatrzeć swoich sąsiadów!

REKLAMA

To może Cię zainteresować