Prezydenci miast przeciwko rasizmowi

Dorota Czubaj | Utworzono: 23.01.2016, 08:43
A|A|A

Zjechali do stolicy Dolnego Śląska z różnych części Polski, by wymienić się doświadczeniami. Prezydenci Poznania, Gdańska i Krakowa byli dziś gośćmi we Wrocławiu. O godz 11.00 w Barbarze przy Kazimierza Wielkiego rozpoczęła się dziś debata na temat sposobów zapobiegania ksenofobii i rasizmowi.

- Chcemy wymienić się doświadczeniami, bo wszyscy mamy na tym polu spore doświadczenie - mówi prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Wśród proponowanych rozwiązań pojawiają się przede wszystkim zajęcia przeprowadzone w szkołach, tak by dzieci od najmłodszych lat uczyły się tolerancji. Przedstawiciele miast potwierdzają, że właśnie rasizm i ksenofobia to coraz bardziej powszechny problem zwłaszcza w świetle napływających do Europy imigrantów. Pokazanie sposobów na walkę z nietolerancją jest pierwszym krokiem do jej rozpoczęcia - mówi prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Przedstawiciele wszystkich miast zgodnie stwierdzili, że powinno być więcej tego typu spotkań sprzyjających konstruktywnej dyskusji i wymianie doświadczeń.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY MIAST NA RZECZ 
OTWARTOŚCI I DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO, którą podpisali prezydenci Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Poznania

Wierni zasadzie tolerancji i wzajemnego szacunku deklarujemy gotowość do podjęcia działań, zmierzających do zbudowania w naszych miastach życzliwej interakcji różnych kultur i poglądów poprzez:

1. Wpisanie do wieloletnich strategii miast programów dotyczących promocji tolerancji, otwartości i społeczeństwa wielokulturowego (np. w szkołach i na stadionach).

2. Stałą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przeciwdziałających wszelkim przejawom nietolerancji oraz współpracę z organizacjami zajmującymi się zwalczaniem dyskryminacji.

3. Monitorowanie i przygotowywanie raportów dotyczących przypadków dyskryminacji.

4. Reagowanie na wszelkiego rodzaju wydarzenia o charakterze  rasistowskim, atakującym przedstawicieli innych kultur, wyznań i religii poprzez zawiadamianie o nich organów ścigania oraz publicznego potępiania takich wydarzeń.

Oświadczamy również, że sprzeciwiamy się aktom przemocy z nienawiści, chcemy, aby nasze miasta były atrakcyjne i życzliwe dla swoich i dla przyjezdnych, atmosferą gościnności i poszukiwań twórczych przyciągały ludzi i sprzyjały ich porozumieniu. Wierzymy, że nie ma rozwoju gospodarczego bez rozwoju społecznego, a rozwoju społecznego – bez rozwoju osobistego.

Chcemy umożliwić mieszkańcom pozyskanie kompetencji międzykulturowych, tak aby świadomi własnej tożsamości i dumni z niej - byli gotowi do spotkania z osobami odmiennymi kulturowo. Potrzeba spotkania ma bowiem wymiar ponadczasowy i wymaga stałej troski kolejnych pokoleń.

Świadomi powagi tego wyzwania, zapraszamy do współdziałania mieszkańców poprzez różnorodne instytucje, zwłaszcza kultury i oświaty oraz organizacje pozarządowe i religijne.

REKLAMA

To może Cię zainteresować