Lato w teatrze: „I PRZEGLĄD ZDARZEŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH”

Radio RAM | Utworzono: 11.07.2014, 12:39 | Zmodyfikowano: 15.07.2014, 10:04
A|A|A

Uczestnikami projektu będzie młodzież gimnazjalna, która w naszej ocenie zbyt często podlega krzywdzącej stereotypizacji. Do projektu zaprosimy również seniorów. Szczególnie interesujące wydaje poszukiwanie punktów wspólnych między tymi dwoma pozornie odległymi „kulturami”. Fundacji LALE.Teatr zależy nam na tym, by młodzi ludzie spotkali swoich starszych sąsiadów i spojrzeli na nich jak na partnerów do rozmowy i kreatywnego działania.

Uczestnicy spotykają się przede wszystkim po to, aby poznać drugiego człowieka i wzmocnić poczucie bycia częścią większej zbiorowości, odnowić łączność pomiędzy pokoleniami. Uczestnicy letnich warsztatów staną się „zwierciadłami” dla siebie nawzajem, będzie to czas nieustannej wymiany doświadczeń i umiejętności. Możliwe stanie się to dzięki wspólnym działaniom artystycznym. Finałem spotkań będzie wydarzenie kulturalne o nazwie „I Przegląd Zdarzeń Międzypokoleniowych”, które odbędzie się w parku przy ul. Kolejowej oraz w Ośrodku Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. Podczas tego mikro-festiwalu uczestnicy zaprezentują osobiste wypowiedzi artystyczne zachęcające widzów do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Pierwsze dni projektu posłużą poznawaniu siebie nawzajem, oswojeniu przestrzeni i zrozumieniu idei spotkania. Będziemy pracować metodą warsztatu pedagogiczno-teatralnego rozwijającego wyobraźnię i kreatywność uczestników. Kolejnym etapem będzie podział na duety albo tercety międzypokoleniowe i praca nad osobistymi wypowiedziami artystycznymi uczestników pod opieką artystów (przy wykorzystaniu metody mentoringu). Tematem wyjściowym kreowanych zdarzeń będzie to, co nas łączy i to, co nas dzieli, a o formie swych wypowiedzi zdecydują sami uczestnicy, wybierając jednego z prowadzących warsztaty na mentora. Będą mieli do wyboru: teatr, aktorstwo, ruch, muzykę, promocję, sztuki wizualne, działania tekstowe, animację przestrzeni publicznej. Równolegle będą pracować także nad wspólnym działaniem performatywnym. Gimnazjalne wyobrażenia przyszłości i spotkanie ich ze wspomnieniami seniorów posłużą nam jako inspiracje ruchowe i dźwiękowe do zbudowania zbiorowej wypowiedzi scenicznej.

LATO W TEATRZE jest atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn spędzą wakacje w swojej miejscowości. Projekt został zainicjowany w 2008 roku. Realizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Teatralne półkolonie i warsztaty odbywają się między 28 czerwca a 31 sierpnia 2014 roku w dwudziestu ośmiu miejscowościach w całej Polsce. Codziennie przez dwa tygodnie uczestnicy projektu pracują nad spektaklem pod opieką profesjonalnych artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-promocyjnej lub technicznej. Na koniec przedstawienie prezentowane jest w teatrze, domu kultury bądź przestrzeni miejskiej.

Warsztaty są dla dzieci szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie. Profesjonalni artyści mogą podzielić się doświadczeniem zawodowym i zaprezentować swoje metody pracy, a także poznać potrzeby i wrażliwość młodej widowni.

Lato w teatrze: „I PRZEGLĄD ZDARZEŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH”
Termin: 21 lipca – 3 sierpnia 2014 r.
Uczestnicy: młodzież w wieku 13-16 lat oraz seniorzy

Tytuł prezentacji i termin:
„I Przegląd Zdarzeń Międzypokoleniowych”
2 sierpnia, godz. 17:00, Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu
3 sierpnia, godz. 15:00, Park przy ul. Kolejowej/Tęczowej we Wrocławiu

Więcej na www.laleteatr.pl

REKLAMA

To może Cię zainteresować